Szakértői blog

Tevékenységi kör bejelentése

A 2006. július 1-jével hatályba lépett új gazdasági társasági és cégjogi törvénnyel szükséges összhang megteremtése érdekében került sor az adózás rendjérõl szóló 2003. év XCII. törvény módosítására, amely megváltoztatta a tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget.
A 07T202 jelû változásbejelentõ lap kizárólag papír alapon nyújtható be.

Bővebb információ >

Az osztalék utáni eho kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerint 2007. január 1-től 14%-ra emelkedett egyes külön adózó jövedelmek utáni kötelezettség. Ennek ellenére, a 2007-ben kifizetett osztalékok esetében még a 4%-os mértéket kell alkalmazni.
Bővebb információ >

Magánszemélyek vagyongyarapodási vizsgálata

Az APEH még tavaly májusában adta ki ezt a tájékoztatót a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatban.
2007 elején, amikor egyre nagyobb számban kezdődnek ilyen típusú ellenőrzések, talán érdemes még egyszer átnézni, miről is van szó.
Bővebb információ >

Kinek kedvezmény a kamatkedvezmény...?

Nemrég arról tájékoztattam a kedves olvasóimat, hogy a 30 napnál hosszabb időre, elszámolásra kiadott előlegek után a magánszemélynek adóköteles jövedelme keletkezik. Ez a jövedelem a meg nem fizetett kamatokra vezethető vissza.
Bővebb információ >

A veszteségelhatárolásról

Az év végi bevallás illetve beszámoló elkészítése során lehetőség van arra, hogy a korábbi évek veszteséges működéséből származó negatív eredményt a tárgyévi adóalap megállapításakor csökkentő tényezőként vegye figyelembe a vállalkozás.
Bővebb információ >

APEH tájékoztató a készpénzállomány csökkenésével összefüggő egyszeri kedvező osztalékadózási szabál

Többször kérdezték levelezőtagjaink:
Biztos van lehetőség az osztalék részletekben történő kifizetésére, azaz elegendő-e, ha kizárólag a 10%-os rész kerül kifizetésre február 5-ig?
Az APEH mai tájékoztatójában állást foglalt ez ügyben, - megerősítést nyert eddigi álláspontom.
(APEH honlapjáról átvett írás)
Bővebb információ >

Hogyan adózik az ügyvezetők megbízási díja?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírja, hogy a társaság ügyvezetője - figyelemmel az átmeneti szabályokra is - e tevékenységét nem végezheti munkaviszonyban. Gyakori kérdés, hogy amennyiben a munkaszerződést megbízási szerződésre módosítják, a megbízási díj hogyan adózik, és milyen járulékszabályok vonatkoznak rá?
Bővebb információ >

A kedvezményes osztalékfizetésről - valószínűleg utoljára

A 2006. évi CXXXI. törvény – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról – 171. §-a szerint törvény kihirdetését (2006. december 22.) követő 45. napot követő napon (azaz 2007. február 6-án) hatályát veszti a Módtv. (2006. évi LXI. törvény – egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) 223. §-ának (17) bekezdése, azaz a házipénztárral összefüggésben fizethető 10%-os osztalék.
Bővebb információ >