Áfa bevallások gyakorisága

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zszsanna   |  

Miért foglalkozom ezzel a témával, hiszen az utóbbi időben nem változott a szabályozás? Azért, mert más az idei gyakorlat a tavalyihoz képest. Lehet, hogy mégis volt valami változás, ami esetleg elkerülte a könyvelők figyelmét? De lehet, hogy csak egy eltérő értelmezésről van szó, és esetleg másképp értelmezi a hivatal a paragrafust, mint előzőleg? Járjunk a végére, számítok Önre is...!

Az áfa bevallások gyakoriságát elsősorban a tárgyévet megelőző második évi áfa értéke határozza meg. Sűrűbb bevallásra kell azonban áttérni év közben azoknak, akik a tárgyévben meghaladják a törvényben meghatározott 250 ezer vagy 1 millió forintos értékhatárt.
Ezekben az esetekben merül fel a kérdés: Ha valakinek az előző évi utolsó időszakról áthozott követelése van, akkor azt vajon figyelembe kell-e venni az elszámolandó áfa összegének meghatározásakor, vagy nem?

Mielőtt elolvassa az APEH aktuális értelmezését, kíváncsi vagyok az Ön véleményére!
(Kérem most szavazzon, mielőtt elolvassa cikk további részét! A szavazás név nélkül történik.)
Jelölje be az Ön szerint helyes választ, kattintson a „Szavazás...” gombra!Először nézzük meg, hogy az áfa bevallás milyen értékeket tartalmaz:
26. sor Fizetendő adó
64. sor Levonható adó
70. sor Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel
71. sor Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó (26. sor – 64. sor – 70. sor)

Az art 1. számú mellékletének B.3. pontja szerint:
„…a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete…”
Ez a megfogalmazás már 2008-ban is így szólt, tehát törvényi változás etekintetben nincs.

Akkor viszont az adóhatósági értelmezés változott, és emiatt – most, hogy vége egy újabb negyedévnek – talán érdemes átgondolni, hogy van-e áttérési kötelezettsége valamelyik ügyfelünknek.

2008-ban az elszámolandó adó a tárgyidőszakban keletkezett fizetendő adó és az előzetesen felszámított levonható adó különbözetét jelentette. Az adott időszakban keletkezett fizetendő adó fogalmába beletartozott az előző időszakról áthozott (göngyölített) adó összege is.

A 2009. évre megállapítandó bevallás-gyakoriság meghatározása során az elszámolandó adó alatt a gyakorisághoz figyelembe vett adómegállapítási időszakokban keletkezett fizetendő adó együttes összegének és a levonható, előzetesen felszámított adó különbözetét kell érteni. A 2009. évi bevallás-gyakoriságok megállapítása során nem kell figyelembe venni az előző időszakról áthozott göngyölített követelések összegét.

Azaz 2009-ben a bevallás 26. sorából kivonva a bevallás 64. sorában szereplő összeget kell vizsgálni, és nem a 71. sorban szereplő „tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó” az irányadó.

Nézzünk egy példát:

Ha egy cég előző időszakról (2008. IV. negyedévről) áthozott követelése 500 ezer forint, és az első két negyedévben a fizetendő és a levonható adó különbözete 1,2 millió forint, akkor júliustól havi bevallásra kötelezett annak ellenére, hogy a „tárgyidőszakban megállapított fizetendő adója” 700 ezer forint.

Felvetek egy másik esetet, melyre – a cikkel egyidőben – adóhatósági tájékoztatást kértem.
Ha valakinek az első negyedévben az elszámolandó adója mínusz 500 ezer, a második negyedévben pedig fizetendő 1,2 millió forint, akkor neki vajon át kell-e térnie a havi gyakoriságra? Az adott negyedévben elérte az értékhatárt, viszont az art szerint azt év elejétől kell vizsgálni. Azaz elvileg nem kell áttérnie, mert az év elejétől számítva ő még nem éri el az 1 milliós értékhatárt.
(Ha kapok választ, a cikk utáni hozzászólásokban megosztom az olvasókkal.)


A bejegyzés címkéi

adózás rendje, áfa


Hozzászólások

Gyöngyvér  -  

Most lettünk havi Áfások, így érdekel nagyon a téma

PIROS  -  

ÚJABB ÉRDEKESSÉG APEH TÖRZSADAT NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOSAN MIRE AZ APEH ÁLLÁSFOGLALÁS IS HIVATKOZIK

TÖBB FÓRUMON OLVASTAM, HOGY ÖSSZE-VISSZA MUTAT ADATOKAT, ÁFA BEVALLÁSI GYAKORISÁGGAL KAPCSOLATBAN IS.

MOST JAN 31 (FEBR1) VOLT ÁFA BEJELENTÉSI HATÁRIDŐ INGATLANOS ADOK-VESZEK TÉMÁBAN. LEKÉRTEM A TÖRZSADATOT, ÉS NEM IS VOLT BENNE AZ, AMIT KORÁBBAN ÉN BEJELENTETTEM, HOGY VÁLASZTJUK AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE AZ ÁFÁT. FELHÍVTAM AZ APEHOT MELYRE AZT A VÁLASZT  KAPTAM, HOGY JÓL LÁTOK, TÉNYLEG NINCS OTT, DEHÁT KIADTÁK ALVÁLLALKOZÓKNAK, MIRE ŐK RENGETEG HIBÁT EJTETTEK, ÉS HÁT EZ BIZTOS KIMARADT A RÖGZÍTÉSNÉL. HA GONDOLOM AKKOR ELŐVETETIK AZ IRATTÁRBÓL ÉS ÚJRA RÖGZÍTIK...

(AZ ÜGYINTÉZŐ A HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL NAGYON KÉSZSÉGES VOLT, HÁL ISTEN)

MINDEZ 2 UGYANOLYAN ADÓZÓI BEJELENTÉSNÉL, 2009-RE MIND A 08TAFA ÉS MIND A MÁRCIUSI 09T201T NYOMTATVÁNYON BEJELENTETT, MEGERŐSÍTETT ADAT VOLT, ENNEK ELLENÉRE EGYSZER SEM SIKERÜLT BERÖGZÍTENI...

MI LEHET AZ MNB BEJELENTÉSEKKEL? EZEKET EGYÁLTALÁN NEM LÁTNI A TÖRZSADATBAN...

EZÉRT JAVASLOM MINDEN KOLLÉGÁNAK, AZ ILYENNEK JÁRJON UTÁNA MERT EGY ESETLEGES ADÓELLENŐRZÉSNÉL ÉRDEKES ÉS FELESLEGES STRESSZNEK TESSZÜK KÜLÖNBEN KI MAGUNKAT. (NYILVÁN MIVEL IGAZNUNK VAN A MEGÁLLAPÍTÁS SEMMIS LESZ, DE AKKOR IS NEKÜNK KELL MAJD AZ EREDETI PAPÍROKAT KERESGÉLNI, LOBOGTATNI, ÉS AZ ASZTALT VERNI...)

HÁT EZ MAGYARORSZÁG... AZ ADÓALANY-NYILVÁNTARTÁSUNK EGY NAGY KALAP *. AZ EBEV TÖRZSADAT SZINTÉN, TÖBBSZÖR INDÍTVÁNYOZTAM AZ APEHNÉL ÍRÁSBAN, HOGY TEGYÉK ELÉRHETŐVÉ AZ ÖSSZES ADATOT, HOGY KÖNNYEBBEN EGYEZTETHETŐ LEGYEN MIT KELL MÓDOSÍTANI, KINÉL MIT KELLENE PÓTOLNI AMENNYIBEN HIÁNY VAN. AZÓTA TÖBB MINT 1 ÉV ELTELT, ÉS SEMMINEMŰ VÁLTOZÁS NEM TÖRTÉNT.

MI TELJESÍTSÜNK AKKOR IS ÉJFÉLIG HA LEHETETLEN, ŐK PEDIG HÓNAPOKAT FÉL ÉVEKET AKÁR ÉVEKET IS ÜLNEK AKTÁINKON, MONDVÁN HOGY TORONYBAN ÁLLNAK AZ ASZTALUKON... MI KAPJUK A BÍRSÁGOT, VAGY ÉPPEN FENYEGETNEK VELE, ŐK MIÉRT NEM? HOL ITT AZ IGAZSÁG???????

PIROS  -  

 

Az Art ezen és egyéb bekezdései alapján is a korábbi időszakról hozott göngyölített átvihető levonható áfa követelés az elszámolandó adó fogalmában érvényesíthető.
 
Áfa gyakoriság megállapítása:
Az iránymutatás szerint az áfa gyakoriság megállapításakor:  akár év elejétől akár év közi gyakoribb bevallásra való áttérés során nem vehető figyelembe az előző időszakról hozott átvihető követelés összege. Ez az iránymutatás alapján egy 2009 évtől történt változás, melyet az Adózás rendjéről szóló törvény az áfa törvény-ből átvett „elszámolandó adó” fogalma határoz meg. A 2008-2009 évben hatályos áfa törvény nem tartalmaz fogalmat mely az elszámolandó adót meghatározhatná. Bevallás gyakoriság szempontjából mivel az Art nem tartalmaz Áfa törvényre való hivatkozást vagy utalást így nem mérlegelhető szempont, mert az Art erősebb törvénynek minősül jelen esetben.
 
Az Art. 2008 évben hatályos szövege az alábbi volt:
 
1. sz. melléklet I. B) 3. ab)
„ havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre számított – összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte, valamint az aj) pontban meghatározott adózónak.”
 
Az Art 2009 évben hatályos szövege az alábbira változott:
1 sz. melléklet I. B) 3 ab)
 
„ havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett – de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített – levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének (a továbbiakban: az elszámolandó adó) éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte, valamint az aj), ak) és al) pontban meghatározott adózónak;”
 
Az évközi havi bevallásra való áttérést az ak) pont szabályozza, mely visszahivatkozik a fenti elszámolandó adó fogalomra, tehát minden esetben e fogalom az irányadó.
Mindezek alapján és a törvény egyéb részleteiből sem derül ki az a körülmény, hogy az APEH iránymutatásba hogyan kerülhetett be olyan fogalom, mely nem támasztható alá a törvénnyel. A fentiek alapján megállapítottam, hogy az Art nem új fogalmat és szabályozást kapott, (mire a fenti iránymutatás záró rendelkezései egyébként utalnak!) hanem egy korábbi fogalom pontosítására került sor, melyre az elmúlt sok év talán évtized gyakorlata és annak visszáságai miatt volt szükség.

a véleményem még mindíg ez, a gyakorlat meg az iránymutatás szerinti. én telefonálgattam már eleget, a PM-nél van több mint fél éve (2009 július óta) az állásfoglalás kérelmem, (sürgősségi válaszadást kérve a helyzetre való tekintettel) mivel több jogászuk is tanácsolta hogy akkor ez így igaz, és hogy adjak be egy ilyet mert ők hivatalból nem indíthatnak eljárást, tegnap rákérdeztem, ja hát hebegtek habogtak, azt mondta igazam van, dehát...

kérdeztem hová fordulhatnék még hát igazán sehová, talán alkotmánybíróság egy konkrét egyedi üggyel stb. hát szép. magyarul kormányunk hoz egy tv-t, és az apeh meg azt csinál amit akar, illetve a kedves jogászuk ha így csinál már utólag nem adnak igazat senkinek se... csak gratulálni tudok hozzá nekik! azért várom az állásfoglalásra a választ, azt mondták most már gyorsan küldik... az ügyintézőm a telefonbeszélgetésben is igazat adott, de a válasz sajnos nem lesz ilyen, meg hát úgyse számít mivel csak egy állásfoglalás...

 

Sophie  -  

Sziasztok!

Lenne egy olyan kérdésem, ha az egyik ügyfelünk nem adta át a könyvelőirodánk részére a III. negyedéves anyagot, melyből össze tudjuk állítani az áfabevallást,  mi a teendő? Helyt álló, ha 09NY nyilatkozatot adunk le, majd mikor összeállt az anyag, akkor a 0965.

Köszönettel:

Sophie

Anita  -  

Köszönjük az állásfoglalás közzétételét.

csak a keresztnevét...  -  

felháborító, hogy ilyen törvényeket alkotnak.

Mária

Anikó  -  

Köszönjük a figyelemfelhívást! Az én emlékezetem szerint ezt korábban is így figyeltük, de már semmiben nem vagyok biztos... :-)

Jó munkát mindenkinek és áldott pihenést, ha végre jut rá idő!

Éva  -  

Kedves Zsuzsa,

Egy könyvvizsgáló kollegámnak elküldtem a tájékoztatódat, és az alábbikat írta vissza, melyet most továbbítok:

"Nagyok jók a feltevései, azonban eggyel még megtoldanám:  
Az új áfa törvény 2008 év végén megengedte, hogy a fizetetlen számlákra jutó áfát is visszakérje a társaság. Tehát ha nem mulasztotta el visszakérni 2009 év elején nem maradt tovább göngyölített áfa. A bevallási gyakoriság megítélését 2009-ben nem befolyásolja, ha esetleg nem kérte vissza, mert nem kell figyelembe venni, de mi lesz 2009-2010 fordulóján a fizetetlen szállító számlák áfa tartalmával?  Az esetleg 2008 év végén vissza nem kérttel, és a 2009-ben keletkezettel?"
Üdvözlettel:      Rédeiné Pallag Éva
                       redeine.e@chello.hu
 

csak a keresztnevét...  -  

Szerintem ez "előjel-helyesen" így nézne ki: -500+1200=+700eFt

 

szerintem ezért marad negyedéves bevalló.

kíváncsi vagyok az adóhatósági tájékoztatóra. sziasztok: Ani

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsa! Igazán jó témát boncolgatsz, ugyanis az ügyfélszolgálaton belül is más-más véleménye van az Apehnak.

Arról nem is beszélve, hogy én egyik cégemnél kétféle levelet is kaptam az apehtól: az adóalany-nyilvántartó szerint éves áfas volt, az Áfa-bev.osztály szerint pedig negyedéves.

Kíváncsian várom a fejleményeket. Üdv:Anikó

csak a keresztnevét...  -  

A nagyeszű eljárási osztály egyik cégem miatt küldött egy

felszólítást, adjak be májusra egy 65-t. Áprilisra sem adtam be  mert

szerintem negyedéves, de hát ezt szegény Dr Dr nem vette észre.

Visszaküldtem nekik 7005/2009 sz iránymutatásukat, amely szerint

bevallás szempontjából nem számít a gömgyölített adó. Bedszéljék

meg egymás közt, ne minket izélgessenek.

István

Marika  -  

Kedves Zsuzsa ! Én úgy értelmezem,hogy a bevallási gyakoriság szempontjábol 2008.IV.N év -röl átvihető követelés nem számit bele.2009 évet kell megnézni pl: ha az első negyedévben 580eFt fizetendő ÁFA-m van ,a második negyedévben  720 e FT-mivel ,hogy  az összesitett elszámolásom 1.300e FT ezért júliustól havi bevaló leszek  

Erzsi  -  

Teljesen más célból  néztem meg az egyik cég (aki addig negyedéves Áfa bevalló volt, és áthozható követelése is több millió volt) törzsadatát május 22-én, és megdöbbenve olvastam hogy "havi Áfa bevalló"...??? Ekkor kezdetem volna gondolkodni, hogyan is "kell értelmezni"...de előbb beadtam az 5.havi bevallást. Hát ebben az évben mindent másképpen kell értelmezni ???

Gizus  -  

Kedves Zsuzsa!

Köszönöm szépen az infót, én is igy számoltam. Most mondta valaki, hogy nem igy kell. De most megerősítettél abban, hogy jól gondoltam

Üdvüzlettel:

Fekete Antalné Gizus

Magdi  -  

Kedves Zsuzsi! Mostmár nagyon kíváncsi vagyok a végleges verzióra.Szerintem megyénként is különböző az APEH-osok értelmezése. Kész káosz már egy törvényt megérteni.

Csaba  -  

Kedves Zsuzsi és Minden Kedves Olvasó!

Engedjék meg, hogy közöljek egy részletet az

Adó‐ és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének
7005/2009. (AEÉ 3.) APEH irányelvéből

"10. Év közbeni áttérési kötelezettségek

(...)

d) Negyedéves bevallásról havi bevallásra való áttérés
Abban az esetben, ha az adózó tárgyév elejétől - előjel helyesen - összesített elszámolandó adója pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, - Art. 1. számú melléklet I/B/3/ae) pontja szerint - havi bevallási gyakoriságra köteles áttérni. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtania, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó ezt az értékhatárt elérte."

Ezt olvasva elég egyértelműnek tűnik, hogy az Ön által írt második példa esetében az adózónak nem kell áttérnie a havi bevallásra.

Ugyanezen szöveg alapján viszont kizárható annak a lehetősége, hogy a tárgyévet megelőző időszakról (pl. előző tárgyév - 2008 - IV. negyedévéből) át lehessen hozni követelést, így ez esetben is egyértelmű a válasz: az adózónak át kell térnie a havi áfa-elszámolásra.

Az adózók "tárgyév elejétől - előjel helyesen - összesített elszámolandó adója" fogalom körül lehetnek értelmezési különbségek, azonban itt a logika a következő képletet adja: tárgyévben (azaz idén 2009-ben) az összes keletkezett fizetendő áfa mínusz az összes keletkezett előzetesen felszámított áfa. Azaz nincsen szó semmilyen 2008-ban kelezkezett fizetendő mínusz előzetesen felszámított áfa különbözetének beszámításáról, vagy annak lehetőségéről.

Igaz ugyan, hogy ugyanezen irányelv 1. pontjában (általános rendelkezések) található egy ilyen mondat:

"Az elszámolandó adó megállapítása során – kizárólag a bevallási gyakoriság meghatározása szempontjából - nem veendő figyelembe az előző időszakról áthozott göngyölített követelés összege."

Ez a mondat azonban nem az évközi áttérésekkel kapcsolatban íródott, hanem az APEH részéről az adóévet megelőző második adóévben teljesült kötelezettségek alapján az adóévben - január 1-jétől - általánosan alkalmazandó gyakorisággal összefüggésben. Ez alapján amennyiben pl. 2006-ról volt átvihető áfa követelés 2007-re, ez nem számít a 2009-es gyakoriság adóhatóság általi meghatározása során.

Üdvözlettel:

Kecsklés Csaba

Böröczkyné Zsuzsi  -  

Szia Csaba!

Minél többet foglalkozunk ezzel a témával, annál inkább tűnik úgy, hogy az apeh 2009-es álláspontja a logikus. (Igen, én is arra számítok, hogy a felvetett esetben nem kell áttérni, hiszen az éves halmozott adat nem éri el az 1 millió forintot) A problémát alapvetően az okozza, hogy ezt a törvényi helyzetet 2008-ban másképp értelmezték - akkor a megelőző évi áthozott követelés is figyelembe vehető volt - , és ez probléma lehet annak, akinél 2008-ban adódott ilyen szituáció, megértette az akkori helyzetet, és úgy véli, hogy ezt mindig is így kell érteni.

GRRRR  -  

A törvény az év elejétől összesített elszámolandó adó kifejezést használja,ezért szerintem az első esetben (2008-ról áthozott követelés) az 500 eFt-tal nem kell foglalkozni, az első 2 negyedév összesített adata 1,2 mFt, ezért júliustól havi áfás.

A második esetben az év elejétől összesített elszámolandó adója 700 eFt, ezért júliustól nincs áttérési kötelezettsége a havi bevallásra.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hatósági tájékoztatás mit fog tartalmazni...

zsuzsa  -  

Köszi Zsuzsa!

Ez is az az eset, amikor nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a balkéz.. Kíváncsian várom a "hivatal" logikus magyarázatát...

 

Mária  -  

Kedves ÍÁgi!

Valóban rengeteg bevallási kötelezettségeink vannak, ami egyre több és több lesz, és abban is igaza van mindenkinek, hogy nem vagyunk megfizetve. Régen is volt a nagyobb cégeknek a TB fele havi bevallási kötelezettsége, de valóban nem kellett ennyire részletes bevallásokat készíteni. Úgyanúgy megvoltak a havi és negyedéves bevallások, mérlegkészítések, statisztikák. Mivel diktált számvitel volt, a cégek nem dönthettek szabadon, ezért ha valamiben el akartak térni a kötelező előírásoktól, azt alaposan számviteli adatokkal alátámasztva lehetett csak elérni. Régen nem voltak külön hitel és pályázatírók, azok is a mi nyakunkba szakadtak. Hiába dolgoztunk számítógéppel, ha a bevallásokat kézzel kellet megírni, már abba beledöglöttünk, mire minden oldalra beírtuk a cégek adatait, és még hol voltak a kitöltések és a számítások, amit ma már automatikusan elvégez helyettünk a számítógép. Nekem áldás a technikai fejődés és az azonnali információhoz jutás eredménye. Azt azonban el kell mondanom, hogy régen nagyobb volt a becsületünk szakmai és anyagi téren is. Nem voltunk annyian. Sok X éve vagyok a pályán, de még mindig piacképes vagyok, mert haladok a korral és szeretem, tisztelem a szakmámat.

Vica  -  

Kedves Zsuzsi!

Ezt a kérdést már sajnos egy ügyfelem esetében Én is végig zongoráztam.   Állítólag év közben jött ki az új értelmezés mely szeritn az előző évről áthozott követelést nem lehet figyelembe venni.  A jogszabályi megfogalmazás azonban nem változott, szóról szóra a kitöltési útmutató is megegyezik az előző évi kitöltési útmutatóval. 

Azonban ebben az évben minden más. Az új java program amint működik szerintem a szerint kell értelmezniük is a jogszabályokat.

Én tudomásul vettem, hogy ez van.

Mária  -  

Szia Zsóka!

Bocs, de csak félinformáció jutott el hozzám, és a feltett kérdésben egy szóval nem lett említve az alanyi mentesség.Ha megmaradt volna az utolsó negyedéves áfá-d, akkor igazam lenne az előzőekben leírtakban. 2008-ban már 5 millió Ft volt az alanyi mentesség határa . Szerintem a ki és bejelentkezés feldolgozása időben csúszhatott, ezért adtak ki ellentétes információt az APEH-.nál, mivel nem egy osztályhoz tartozik a két ügy. /adónzílvántartási és ÁFA osztály.  Az áfá-soknak igazuk volt, mert az Art szerint alapból negyedéves a kezdő adóalany, ha áfá-sá válik. Lehet, hogy nektek kellet volna úgy reagálnotok, hogy kéritek az áfabavallási kötelezettség alól a felmentéseket, indoklásul meg kellett volna küldeni a változásbejelentő másolatát a ki- és bejelentkezésről. Így nem is kellett volna áfásan számlázni, fokozva ezzel is a bonyodalmakat.

Vica  -  

Kedves Zsuzsi!

Ezt a kérdést már sajnos egy ügyfelem esetében Én is végig zongoráztam.   Állítólag év közben jött ki az új értelmezés mely szeritn az előző évről áthozott követelést nem lehet figyelembe venni.  A jogszabályi megfogalmazás azonban nem változott, szóról szóra a kitöltési útmutató is megegyezik az előző évi kitöltési útmutatóval. 

Azonban ebben az évben minden más. Az új java program amint működik szerintem a szerint kell értelmezniük is a jogszabályokat.

Én tudomásul vettem, hogy ez van.

Ági  -  

Kedves Mária!

Nem lázítani szerettem volna, de egyáltalán nem értek egyet Veled.

Nem érzem, hogy olyan nagy mértékben megkönnyítenék a hatóságok a munkánkat (ebbe nem csak az APEH tartozik bele, sorolhatnánk OEP (sok nem egyező jogviszony stb.stb.))

Lehet, hogy az ügyfélkapu könnyebbség sőt biztos, de mennyi nyűgöt passzolnak a könyvelők nyakára/terhére?

A régi "nehéz/nehézkes" időkben, amiről Te is írsz nem nem kellett havonat 0908-ast kiállítani, nem volt ennyi határidő, nem volt ennyi féle nyomtatvány, nem volt ennyi ellenőrzés, és a legfontosabb: A TÖRVÉNYEK NEM VÁLTOZTAK ÉVENTE HÁROMSZOR (legfeljebb három évente egyszer) ÉS RÁADÁSUL MÉG VÉLETLENÜL SEM UGYANAZZAL A HATÁRIDŐVEL, és mindezt csak azért, hogy az egyszerű halandó könyvelőnek még véltelenül se lehessen módja betartani és leginkább észben tartani azokat.

Nem lázítok, csak úgy érzem nem vagyunk emberszámba véve....

csak a keresztnevét...  -  

Kössz.a tájékoztatást, de azt hiszem az APEH ÁFA bevallás gyakoriságának meghatározásában nem áll a helyzet magaslatán.

2008-ban alanyi mentes vállalkozóm év közben tullépte a 4 mill.Ft-ot,igy bejelentkezett ÁFA alá. Dec-ben tájékozódtunk, hogy az alanyi mentesség határa 5 mill.Ft-ra változott, igy  dec.31-ig kijelentkezett az ÁFA alól. Jan-ban közölték, hogy negyedéves ÁFA bevalló.Sebaj, a számlákat ÁFÁ-san  állítottuk ki,majd áprilisban a vállalkozói igazolvány megujjitásakor közölték hogy az adószáma l-es, tehát nem ÁFÁ-s.A problémát bonyolitotta, hogy az ÁFÁS számlát pályázat miatt le kellett adni az FVM-nek. Aztán mindent vissza.Hála az APEH körültekintő megállapításának.

üdv.Zsóka

 

Mária  -  

Végigolvastam a hozzászólásokat és nem ígazán értek együtt veletek. Azóta, mióta az ügyfélkapun keresztül hozzáférünk minden adózó könyvelt adatához, a beküldött bizonylatok állapotához, a hibákról szóló üzenetekhez, egyszóval mindenhez, akkor mit kértek még? Csak szervezés kérdése, hogy figyelemmel kisérjük az információkat. Legkésöbb a következő év január 20-tól mindenki meg tudja állapítani, hogy milyen gyakorisággal kell adóznia,folyamatosan meg tudja nézni a hibás, vagy be nem küldött bevallásokat, üzeneteket, adófolyószámlákat. Régen és még régebben mindezeket saját készítésű mezei nyílvántatásokból tudtuk csak követni, mégsem síránkoztunk, főleg nem lázítottunk. Az ügyfélkapus és elektronikus rendszerrel lényegesen megkönnyítették munkánkat, aminek csak örülhetünk.

Mária  -  

Helyesbítek, 0-a Ft-tal indul a következő, vagyis a 2009-es év.

Mária  -  

Nem értek egyet azzal, hogy hogy a 2008. IV. negyedév áfá-t a cég áthozza "követelésnek".  A megfogalmazást sem tartom helyesnek. Követelésnek akkor hozza át, ha bevallja, hogy visszaigényelhető áfá-ja van és nem kéri ki átutalásként. Előző évről gördíthető áfá-ja van, ami a bevallás szerint 0-a Ft, mert csak gördíti, de nem vallotta be. Feltételezem, mivel negyedéves áfa bevalló volt és a 250 ezer forintot elérte - tehát a bevallási és visszaigénylési jogosultsága azért nem volt meg , mert  pényügyileg nem rendezett tételnek jelölte be. Igy abban az évben nem vallotta be az adót, hanem csak gördítette, így 0-a Ft-tal indul az előző év. Ezért a következő évben a két negyedévre számított áfá-ja a bevallási gyakoríság figyelembevételénél 1,2 millió Ft, tehát havi áfa bevallóvá válik. A fizetendő áfá-ja valóban 700 ezer FT, mert csak 2009-ben tudja érvényesíteni az áfa levonását. Az ART  úgy értelmezi, hogy az adózónak a tárgyévi bevallását le kell zárni, tehát amit tud, azt visszaigénylésnek vallja be, amit meg nem vall be, az be nem vallott adó, az csak gördítést jelent, adó szempontjából 0-a.

Klári!  -  

Már régen felszólítottalak Benneteket Tisztelt könyvelőtársak  a  lázadásra

(nem ezen a fórumon), de akkor nem reagált rá senki. Pedig már  nagyon-nagyon régen esedékes lenne részünkről  egy  kis csete- paté.

Minden rajtunk csattan, már-már alig lehet elviselni.  A könyvelői díj meg mindig sok......

Irén  -  

Szerintem az a helyes értelmezés, amikor nem veszem figyelembe az előző  évről áthozottat, mert csak a 2009 évben keletkezettet ír az Art.

rózsa  -  

Köszönöm a tájékoztatást, de sok esetben saját magukkal sem egyeznek,mert  nálam előfordult, hogy a törzset kinyomtattuk  február és április közepén is, hogy biztos ami ami biztos negogy tévedjünka bevallások gyakoroságába, és mit ad az ég csak úgy minden értesítés nélkül meváltoztatta  0965  és az  0901 -es bevallások gyakoriságát eggyes vállalkozásoknál, és küldte a felszóllító levelet  .hogy nem tettem eleget a bevallási kötelezettségemnek,így kilátásba helyezte a bírság  kiszabásását. Mivel nem elősször fordult elő ez a "turpisság" így elmentettük az akkori törzs adatait, én pedig egy szép levél kíséretében elküldtem azt válaszként. És hiába küldtem volna be a bevllást nem fogadják el, mert nem az a gyakoriságú bevalló vagyok, mert megpróbáltam már azt is. Ebbe csak az a felháborító, hogy mind ezt  innkorrekt módon teszik az adózó tájékoztatása nélkül. Nem is egy vállalkozómnál fordult ez elő, és akinek nincs a törzyről adat a birtokába azt megbüntetik szigorúan, én is így tanultam a leckét, hogy  mindent el kell menteni, mert semmi sem állandó náluk.

További szép napot    

                                          Rózsa

csak a keresztnevét...  -  

köszönöm az információt, épp most kellet szembesülnöm ezzel az értelmezéssel.

Erika

Ági  -  

Sziasztok!

Ezt az idevonatkozó törvényi változást a szolnoki APEH már 2008. IV. n. évében alkalmazta (így értelmezte) Hosszas vita után tudatosodott bennem, hogy miért szólítja fel az egyébként negyedéves ÁFA bevalló ügyfelemet havi ÁFA bevallási kötelezettségének teljesítésére.

De ettől furcsább dolgok is történnek. Példa: szolnoki egyéni vállalkozó ügyfél nullás igazolását csak akkor kaphatja meg, ha visszamenőleg januárig beadom a 0908-as bevallását (még nullásan is, mivel nincs alkalmazottja, ezért csak a 0958-asokat adtam be). Pest megyei egyéni vállalkozó ügyfelekre ez nem vonatkozik. Náluk ez nem jelent hiányosságot. Az ottani APEH másként értelmezi a törvényeket, mint a szolnokiak.

Tehát egyéni vállalkozóknak havonat 0958-as és 09Ny nyilatkozat (amely persze visszamenőleges hatállyal nem érvényesíthető, ezért kellett visszamenőleg 0908-ast beadnom, előre pedig nem mutathat, mivel előre nem lehet nyilatkozni, hiszen ki tudja mi lesz a követekző hónapban)

Kezdem néha elveszíteni a fonalat és a türelmet. Mi nem szervezünk sztrájkot????

  -  

A sztrájkon már én is gondolkozom... Ha egységesen lépnénk fel, összedőlne a költségvetés...

 

Csak az a baj, hogy mindezt az ügyfeleinken verné le az APEH mulasztási bírságok sorozatával...

  -  

09Ny: szintén szolnoki apeh: előre is mutathat időben. Nekem azt mondták, hogy adjam be dec.31.-ig. Kérdeztem, hogy mi van, ha mégis lesz valami kifizetés. Ők erre azt mondták, hogy majd azt a hónapot az aktuális 0901-esen módosíthatom.

Nemrég voltam Debrecenben adókonferencián. Meghívott előadó: pesti apeh ov. Felvetettük a hivatalok közötti értelmezési gyakorlatot. Válasz: jelentkezzünk át hozzájuk, mert ők másként értelmezik a 0901-et is pl. No comment...

csak a keresztnevét...  -  

Engem 250.000,- Ft összegű mulasztási bírsággal sújtott az APEH, mert másként értelmeztem a törvényhelyet.

EFA  -  

Igen tényleg változott az APEH jogszabályi értelmezése a besorolással kapcsolatosan amivel maximálisan nem értek egyet, és megint egy rakás felesleges munkát zúdítaka a könyvelők nyakába vele.

Sajnos csak tudomásul venni tudjuk a változásokat, beleszólási, véleményezési jogunk nincs.

Ági

Ilona  -  

Bocs, hogy nem a témával kapcsolatban írok, de légyszi mondjátok meg igazságos-e az, hogy 24-én pénteken kapok egy e-mailt, hogy van egy hiányosságom és 5 jól látjátok 5 napon belül javítsam, mert különben 500 e Ft-ig büntethetnek. Na jó. Ma 27-én kapok egy újabb üzenetet, hogy az értesítést 28-án törölni fogják, mert lejár  a dokumentum    5 napos határideje. !!!????

Gyerekek akkor ezek szerint nem hogy nem mehetünk el 4 napnál több szabira, de nem lehetünk betegek, vagy nem lehet hibás a számítógépünk 4 napnál tovább ?

Kérdezem micsoda világ kezd ez lenni ?

  -  

Én pénteken délután - már hazamnetem - kaptam egy emailt, hogy vasárnap lejár egy üzenetem... Ma reggel már persze, hogy nem láttam...

Andrea  -  

Kénytelen kelletlen már megtapasztaltam az új álláspontot az egyik ügyfelemnél, amikor is a negyedéves áfát, havi áfára sorolta át az apeh, nem kis meglepődésemre, hiszen az 2008-ról hozott áfám 2,7m ft volt!

csak a keresztnevét...  -  

Valóban megváltozott az APEH hozzáállása, ez magyarázza, hogy egyes vállalkozásokat más kategóriába sorolt, mint azt mi könyvelők számoltuk, azonban a portálon keresztül értesitést küldött a meghatalmazottaknak cégenként, hogy mey cégektől milyen gyakoriságot vár el. Ezt nem tudtam eddig miért tér el, de már világos. Köszönöm szépen, Merényi Éva

Zsófia  -  

Sziasztok

Szerintem ez eddig is így volt.

2009.-ben az áfa gyakoriság változását csak a 2009-es áfák érintik a 2008. év IV. negyedéve nem.