Külföldi pénznemben megszerzett jövedelem átváltása

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Ha a jövedelmet nem forintban szerzi meg a magánszemély, akkor milyen szabályok szerint kell az átváltási árfolyamot meghatározni 2010-től...

Az szja törvény 6. § (1) bekezdése alapján a külföldi pénznemről történő átszámításhoz az árfolyamot attól függően kell meghatározni, hogy milyen gazdasági esemény történik.
Azaz:
  • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában
  • kiadás esetében a teljesítés időpontjában,
  • dolog, pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor,
  • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése, a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján,
egyéb pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában

érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani, levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva, forintban kell megfizetni.

Ha a magánszemélynek ezen árfolyamok előnytelenek lennének (pl a kiadását nem térítik meg olyan mértékben, mint amilyen árfolyamon neki felmerült), akkor alkalmazhat ettől eltérő árfolyamot:
  • a külföldi pénz eladása esetén követő 15 napon, illetve
  • a külföldi pénz vétele esetén megelőző 15 napon belül

pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz.

Tehát ha ő bizonyítottan például 280 Ft-os árfolyamon vette az eurót a kiadásai fedezetére, viszont a kiadás teljesítésekori árfolyam már csak 270 Ft, akkor a nevére szóló átváltási bizonylattal kérheti a magasabb összeg megtérítését.

A magánszemély bevétele esetében (pl ha napidíjat fizetünk ki) kérheti továbbá, hogy ne a főszabály szerinti árfolyamot (a bevételszerzés időpontja szerinti árfolyamot) alkalmazzák, hanem a megszerzésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. (Korábban ez volt a főszabály, most viszont ezt csak nyilatkozattal lehet alkalmazni.)

Erről viszont a magánszemélynek a kifizető felé nyilatkoznia kell, és ezzel vállalja, hogy az adóévben külföldi pénznemben megszerzett valamennyi bevételének forintra történő átszámításához ezt az árfolyamot fogja alkalmazni.


A bejegyzés címkéi

szja, deviza