Alanyi mentesség választása

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Az áfa speciális eseteire vonatkozó bejelentéseket év végén lehet megtenni, ezért itt az ideje, hogy átismételjük, ki választhat alanyi adómentességet 2011-től.

Az áfa tv. 188. § (1) bekezdése szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege

  • sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
  • sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen

nem haladja meg az 5 millió forintos értékhatárt.

Eszerint a 2011-re alanyi mentességet az választhat, akinek 2010-ben ténylegesen, és 2011-ben ésszerűen várhatóan a bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.

Az összes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás alatt az áfa törvény 2§ a pontja szerinti értékesítéseket kell érteni, azaz „adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítését, szolgáltatásnyújtást”.

A „megtérített vagy megtérítendő” kifejezések is különös jelentőséggel bírnak.
Bele kell ugyanis számolni azokat a teljesítéseket is, melyek pénzügyileg még nem rendeződtek, illetve nem elegendő az árbevételt figyelni, az ahhoz tartozó áfát is figyelembe kell venni.

Aki az evából való kilépésen gondolkodik, ő is választhat alanyi mentességet, ha a bevétele nem több, mint 5 millió forint.
Az evából való kilépést december 20-ig, az alanyi mentesség választását december 31-ig kell megtenni.


A bejegyzés címkéi

áfa