Adatkezelési nyilatkozat

A www.adonavigator.hu honlap (továbbiakban honlap) működtetője (továbbiakban adatkezelő):

Adónavigátor Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
Adószám: 14428739-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-116598
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00861-2010

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésére:
- online marketing szoftver üzemeltetése: Skycentrum Betéti Társaság, 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Az adatkezelő a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti.

Az adatkezelő e szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérji, amelyek személyes adatnak minősülhetnek.
Az adatkezelő a honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

- látogató IP címe
- látogatás kezdete (oldalanként)
- látogatás vége (oldalanként)

A honlapon gazdálkodó szervezetek számára hasznos adózási információkat tesz közzé az adatkezelő, ezért a regisztráló látogatót (mint a regisztráltak számára küldendő üzenetek címzettjét) nem tekinti természetes személynek.

Regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadása szükséges:
  • név (keresztnév vagy szabadon választott név, mely kizárólag az üzenetek megszólításában használt adat)
  • email cím

A honlapon az adatkezelő a saját adószakmai kiadványaira szóló megrendelést, és szakmai rendezvényeire szóló jelentkezést is leadhat a látogató.
Megrendeléskor/jelentkezéskor a megrendelőtől/jelentkezőtől az alábbi adatok megadása szükséges:
  • számlázási adatok
  • szállítási/postázási adatok (kiadvány esetén)
  • kapcsolattartó személy neve és elérhetősége

A regisztráció, a blogon való hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

- IP cím
- időpont

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:
  • adózási témájú szakmai hírlevél, törvényismertető és a könyvelői munkát segítő témájú blogbejegyzésekről szóló értesítő küldése,
  • az Adónavigátor Kft. adózási témájú szakmai kiadványairól és könyvelők számára szervezett szakmai konferenciáiról szóló ismertetők küldése.

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

A regisztráció bármikor megszüntethető a küldött emailek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintással.

A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a küldött emailek mindegyikében megtalálható vonatkozó instrukciók szerint történhet.

A regisztrált látogató a Kapcsolatok menüpont alatti elérhetőségeken kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást.

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

- regisztráció email cím
- regisztráció időpontja
- regisztrációhoz használt IP-cím
- regisztráció megszüntetésének időpontja
- regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím