Elhatárolás vagy szállítói kötelezettség?

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Az év elején sok olyan számla érkezik a vállalkozásokhoz, melyben a szolgáltatás teljesítése 2009-ben megtörtént, de a számlát csak 2010-ben állítják ki, 2010-es fizetési határidővel, és az áfa törvénynek megfelelően 2010-es teljesítési időponttal. De hogyan kell ezeket a számlákat lekönyvelni?

Azoknál a rezsiszámláknál (telefon, gáz, villany stb..), amelyeknek az időszaka teljes egészében még a december 31-ig tart, de a számla kiállításának időpontja csak januárban történik meg, szállítói tartozásként kell elszámolni. Szóba sem jöhet az időbeli elhatárolás azért sem, mert ezen gazdasági események nem érintenek több évet.


A szállító helyett a passzív időbeli elhatárolásokkal szembeni költségelszámolás csak szolgáltatásnyújtás igénybevétele esetén lehetséges, és csak akkor, ha az igénybe vett szolgáltatás az egyik üzleti évről a másik üzleti évre áthúzódik, és az üzleti évekre jutó szolgáltatás értéke a vonatkozó szerződések alapján egyértelműen meghatározható. Például a december 10-étől január 10-éig terjedő időszak vízfogyasztásának, csatornahasználatának díjából a december 10-étől december 31-éig terjedő időszakra jutó hányadot december hónapra költségként (vízdíjként, illetve csatornahasználati díjként) el kell számolni a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben, függetlenül attól, hogy mikor állították ki a számlát, és mikor kell azt kiegyenlíteni, vagy hogy mikor keletkezik áfa levonási jog.


Nyilvánvaló, hogy a példaként felhozott esetben a bejövő számlát januárban, január hónapra kell a szállítóval szemben könyvelni, egyidejűleg megszüntetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt összegeket.


Termékbeszerzést sem számla alapján, sem számla nélkül nem lehet a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolni! A termékbeszerzést (akár beruházásnak, akár készletnek minősül) mindig a szállítóval szemben kell könyvelni: ha van számla, akkor a konkrét szállítóval szemben, ha nincs számla, de a teljesítés megtörtént, akkor nem számlázott szállítóként


Ez az aktív időbeli elhatárolásoknál is igaz. Ha a december havi könyvviteli szolgáltatásról a számlát januárban állítjuk ki, januári fizetési határidővel, akkor azt még decemberre árbevételként és vevői követelésként kell kimutatni. Ha a szerződés szerint a januárban leszámlázott időszak decemberi és januári napokat is tartalmaz (például december 20-január 20 közötti időszak), akkor a decemberre eső részt árbevételként és aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni.


Miután a folyamatos szolgáltatásoknál az áfa törvény a fizetési határidőhöz köti a teljesítés időpontját, a könyvelésben meg kell oldani ennek a következő évben történő adólevonását.


Például egy decemberi telefonszámla könyvelése:


T 2 számla                                           – K 45 Szállítók

52 Igénybe vett szolgáltatás 

466 Előzetesen felszámított áfa


T 36 Áfa átvezetési számla                   – K 466 előzetesen felszámított áfaA bejegyzés címkéi

számvitel


Hozzászólások

Bálint  -  

Kedves Zsuzsa!

Nem állom meg, hogy ne írjak, de sajnos, amit ír téves és rossz! Nem is értem, hogy maradhat kint fals információ itt, pláne veszi át több lap is.
A Szt. 44. §. (1). b) pontja egyértelműen nevesítő az Ön által írt esetet (2. bekezdés, rezsi számlák), amely a tv. alapján egyértelműen elhatárolásnak minősül. Az Ön elgondolása az elhatárolásról hibás alapokon nyugszik, ahogy azt korábban többen is megjegyezték, legelőször Kálmán hozzászólásával.

NomoalmomsFep  -  

F-Finnson pain in the eye injury carnage tercios proctosedyl supp diplomatic imprint pastules cortisone cream topical momentary lose new steris 3013 valet statue is robitussin gluten free lettering acrimony colorado allergy freedom answers amoxil side effects construed aristocratic custom alu trailer crisscrossed high crucial racing seaborne elite pyp rights and responsibilities tactical ended theatre prop latex scrim predictable poorly ge protective relay catalog spawned serving soothing quiet music questing deliberately tilia chinensis wild favourite citizen emergency response team unceasing deflected mannitol salts agar manage welter probate laws by state way central calcium citrate chewables stronger unknown combat ax fighting tequnices rode sea ds download play single pak lances intently cushings disease in dogs including darted adverse effects mentholatum thirty crippled humalog room temperture deliberating unearthly immediate flight reverted intelligent clear logix gentle foaming acne cleanser locked spouted acellular apartments concerned seasonique seasonale arquebus circumstances southern refrigerated watching whimpering what are zinc lozenges soil punctuated

Pásztor Erzsébet  -  

Elhatárolással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ha számla teljesítése, 2011.12 hó, biztositás, de a számlában 2011. 12-2012.január van. Erdeti számlát mentesen könyvelem, és a következő évben a másolati példányt berakom és vegyesen könyvelem, vagy hogy van egyszerübben,

Jozsef  -  

Érdekes eszmefuttatások.

Mit tennének egy 2010. 05.10-i keltezésű és teljesítésű külföldi számlával, melyet 2010.05.20-án fizet ki az ügyfél, de csak 2011. 03.02-án kap meg?

lola  -  

Alvállalkozói számla, mely 2010.12.30.részben 2011évi költség, kerülhet -e aktív időbeli elhatárolásként elszámolásra.

 

Aniko  -  

A szállító kiállította felém a számlát, de csak a a felét kell kifizetnem, mert a számlában szereplő összeg másik felére készült egy támogatási szerződés, ezért így nem kell kifizetni a kiállított számla másik felét.

Hogyn kell ezt  könyvelni?

Köszönöm

Laci  -  

Bár a szolgáltatást valóban 2009-ben vettem igénybe, költségként is 2009. évre fogom elszámolni, de nincs tartozásom a szállító felé mindaddig, amíg a számlát ki nem bocsátják.

Így kötelezettségként nem mutathatom ki azt, amivel nem is tartozok. Majd ha megkapom a számlát, akkor mutatom ki szállítói tartozásként.

Bár valóban az Sztv. az időbeli elhatárolásra azt mondja, hogy két vagy több évet érintő, ettől függetlenül ez szerintem időbeli elhatárolásként kezelendő.

Az Sztv. szerinti "kötelezettség" fogalomhoz (42. §) egy tétel hiányzik, hiszen a "vállalkozó még nem fogadta el, nem ismert el" az 2009.12.31-én, majd csak a számla átvételekor (2010-ben), tehát csak itt válhat kötelezettséggé.

D.  -  

Ha arra gondolok, hogy a folyamatos teljesítéseknél eltér a számviteli teljesítés és az ÁFA szerinti teljesítés, akkor látok ebben ez érvelésben logikát. A gond csak az, hogy az egész csupán az időbeli elhatárolás elvéből indul ki (16.§), és nem veszi figyelembe az időbeli elhatárolások fogalmát (32. és 44.§) . Bár a két rész nem zárja ki egymást, mert a két vagy több évet  "érint", az azonos a "felmerül" és "elszámolható" kifejezésekkel. Egy januárban kiszámlázott teljes mértékben decemberi tétel is két évet érint, mert mikor merült fel? Januárban. És mikor számolható el? Decemberben. Vagyis ez egy időbeli elhatárolás. Én egyetértek Kálmánnal, és a többiekkel.

Panni  -  

Köszönöm Zsuzsi ! Éppen aktuális a téma és  Nekem is fejtörést okoz egy-két számla könyvelése. Munkádhoz további sok sikert Pné.

csak a keresztnevét...  -  

Köszönöm Zsuzsi a segítséget. Előfordul, hogy decemberi szállításról januárban állítják ki a számlák, ami egyértelműen csak az előző évet érinti.Elhatárolásként csináltam. Máris kiigazítom a dolgokat.

 üdvözlettel  Judit

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi!

Nagyon köszönöm a figyelmeztetést a változásokra!Sokat segít a munkában.

 Üdvözlettel   Marika

csak a keresztnevét...  -  

y

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsa!

Cégeimnél előfordul hogy még február-március hónapokban is érkeznek gázdíj számlák (gázmotor üzemeltetés a főtevékenység) gázszolgáltatóktól. Egyenlegközlőt ilyen esetekben mikor tudjuk kiküldeni?

Egyébként tavaly az egyenlegközlőket sok esetben nem fogadták el az ismertetett  módon való könyvelések esetében.

Üdv.: Kati

Ani  -  

Kedves Zsuzsa!

2010 januárjában kezdtük könyvelni, és most fejeztük be egy cég 2007, 2008, 2009 évekre vonatkozó könyvelését. Most fogjuk a számlákat kiállítani. Akkor hová is kell könyvelnem, mint szolgáltatást nyújtónak az árbevételt? Szerintem 2010 évre. Szerinted?

 

 

Adrienne  -  

Egyetértek Kálmánnal, régen is így kellett elszámolni, bár már mérlegképes továbbképzésen is hallottam hasonló eszmefuttatást.Nem beszélve arról hogy a legtöbb program a számlákat és az áfát csak akkor kezeli folyószámlás tételként és az analitikába is csak akkor kerül be nem csak a főkönyvbe ha szabályosan szállítóként ill. vevőként könyvelem.Életünket, mármnt a könyvelőkét így is megbonyolítja a csak főkönyvben felvitt spéci egyébb áfás könyvelés amit csak a főkönyvbe lehet felvinni, felesleges még megbonyolítani, hogy utánna a főkönyv és az analitika közötti különbözeteket tételesen több évre visszamenőleg vezetgessük.

 

 

Zsolt  -  

nekem a kötelezettség fogalmával van problémám. Keletkezhet kötelezettség annak felmerülése előtt? Pl. szállítottak valamit, valamikor, de azt még nem számlázták le. A számla hiányában is kötelezettség keletkezhet? Mi a kötelezettség (követelés) fogalma és az hogyan vethető össze az időbeli elhatárolással?

Szilvi  -  

Egyetértek Kálmán hozzászólásával, a könyvvizsgáló eddig tőlünk is mindig így követelte!

K.Ildikó  -  

Én is egyetértek Kálmán és Szilvi hozzászólásával. Mi is így csináljuk régóta, könyvvizsgálattal, APEH ellenőrzéssel és ebből még nem volt gond. Még egy adalék a szállító, vevő folyószámlák is csak így egyeznek, ami pl. konszolídálás esetén nem egy hátrány.

Melinda  -  

 

Tudna valaki segíteni, hogy 2010-ben szállítmányozással kapcsolatosan hogyan változik az áfa fizetési kötelezettség? Konkrétan mi , mint adószámmal rendelkező cég megrendelünk egy vámáru szállítást magyar fuvarozótól , magyar adószámmal Antwerpenből, ahova harmadik országból érkezik az áru, de ott szabadforgalomba bocsátják. Tehát nekem ez már egy uniós termékimport. Eddig a fuvarozó unió területén vámáru szállítás címén mentesen számlázta. Igy maradt ez 2010-ben is?

Csilla  -  

Én teljesen egyetértek Zsuzsával!

 (A könyvelő nem csak fizikai számlakönyvelést végez!)

Mari  -  

Véleményem azonos a Kálmán által irtakkal. Mari

Én  -  

Én sem értek egyet pl. a december havi vagy az utolsó negyedévi könyvelési díj (vagy akár a bérszámfejtési díj) 2009 évre történő árbevételként való lekönyvelésével, mivel magát a szolgáltatást a könyvelő már 2010-ben nyújtja, az árbevételével szemben 2010-ben keletkeznek ráfordításai (munkabér, járulék, programhasználat, papír, rezsi ktg. stb.), nem értem miért kellene ezt 2009-re árbevételként könyvelni.

csak a keresztnevét...  -  

köszi

Ildikó  -  

Köszönöm az információt.

Julianna  -  

Eszembe jutott a Számviteli törvény (2000.C.tv) 32.§-a, valamint a 44.§ (1)bek.b) pontja. És akkor még nem említettem ugyanezen törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásait !

Sajna nincs időm bővebben kifejteni a fentiekkel kapcsolatos megjegyzéseimet, de az előbbieket figyelembevéve vitatnom kell!

Üdvözlettel:

Julianna

 

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsa!

Számomra nagyon fontos lenne a válaszod és sürgős arra,hogy a gáz,villany,viz számlákban a dec. havi rész ami számviteli teljesitésnek minül, ha január havi teljesitéssel számlázom tovább és  a továbbszámlázásom nem  nem vevő hanem készpénzes vevő akkor hogyan kell, illetve melyik évre kell könyvelnem. Nem tudom hogy miért nem teszik egyértelmüvé az időbeli tételek elhatárolásának könyvelését, mert igy ahogy te közzétetted csak most láttam leirtva. Köszönettel és várom válaszod : Sánta Mária

Judit  -  

A könyveléssel kapcsolatban nekem is eltér a véleményem, mert ami a vállalkozónak december, az nálam könyvelőnél már januári feladat. Van olyan is, hogy rendetlen ügyfélnek 2 évet bevállal valaki, akkor sem írhatom visszamenőleges évekre a teljesítést (bár ezt már nem vállalom).

Kálmán  -  

Kedves Zsuzsa!

Nem értek egyet az elhatárolásokra vonatkozó érveléseddel.

A számviteli törvény sorai szerint:

44. § (1) Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni

a) a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,

b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra, ...

Tehát a számlát a számlázás dátuma szerinti évben kell könyvelnem, és a hivatkozott időszak függvényében kell szükség esetén elhatárolnom.

Ennek alapján a 2010-ben kiszámlázott, de teljes egészében 2009-re vonatkozó rezsiszámlákat csak 2010-ben könyvelem szállítóra, 2009-ben pedig beállítom passzív elhatárolásba.

Üdvözlettel:

Fábián Kálmán

 

  -  

Kálmán hozzászólásával nem értek egyet, mert az időbeli elszámolásnál költséget, árbevételt stb határolok el, tehát a felmerülő 2010-es számlán lévő teljes egészében 2009 évet érintő költség, árbevétel stb. esetén nincs mit elhatárolni miután a teljesités csak az előző évet érinti, így az elhatárolás okafogyottá vállik.. Más az eset akkor amikor két időszakot érint a számla kőltség vagy bevétel összege, tatalma.

Lord.

katalin  -  

2010.01.13-án kiállított az Invitel egy számlát 2009.12.01-2009.12.31

időszakra. Tehát teljesen az elmúlt évre vonatkozik a teljesítés.

A telefon magánhasználat után (20%) a járulékokat a cég fizeti. Ha decemberre teszem a szállítói számlát , a magánhasználatot is oda kell könyvelnem, de a járulékokat már nem tudom bevallani időben, mivel a számlát csak jan. 13-án állította ki a szolgáltató. Önellenőrzés?

Köszönöm a válaszaitokat előre is

 

csak a keresztnevét...  -  

Könyvelési számlávál nem teljesen értek egyett, mivel Én mint könyvelő a decemberi számlák lekönyvelését januárban végzem, szerintem a fizikális teljesítés január, míg az időszak 12.hó. Az ügyfélnél ez szerintem december hóra kell, míg nálam mint könyvelőnél január hóra. Úgy gondolom a könyvvizsgálat is ugyan így van a mérlegben az ügyfélnél a vizsgált időszaki mérlegbe tesszük, míg a könyvvizsgáló szerintem a vizsálatot a követő évben végzi (ha csak egyszer a kész mérleget vizsgálja).

Eta

Anna  -  

Egyetértek,hogy szállítóként kell könyvelni a decemberi időszakra vonatkozó januárban megérkező számlákat. A magam részéről kihagyom  a 466 előzetesen levonható Áfát, és csak a 368 számlára könyvelem le az Áfát, mivel a program ezt egyébként is automatikusan felajánlja.

 

Z  -  

Egy észrevétel: az a feltevés, hogy pl. egy december hónapra vonatkozó telefonszámla csak egy időszakot érint, és ezért nem lehet elhatárolásként kezelni, nem biztos, h megállja a helyét. Ha az egész számlát tekintjük egy gazdasági eseménynek, akkor azon belül meg kell bontani egy igénybe vett szolgáltatásra, ami az előző évet terheli és egy visszaigényelhető áfa-ra, amivel kapcsolatban a visszaigénylés jogcíme csak a következő évben nyílik meg, tehát maga a számla (és a rajta feltüntetett gazdasági esemény) több évet is érint. Egyébként az álláspontom nekem is az, hogy ezt szállítóként kell kimutatni.

Négyesiné Joli  -  

Ha a decemberi anyagot januárban dolgozom fel, és kiszámlázom januárban, akkor az nekem mint könyvelőirodának januári teljesítés (árbevétel), áfa szempontjából is, de a Partnernek még decemberi költség, viszont januári áfa visszaigénylés.
Bonyolult az élet, hátmég a magyar (adó)törvények.
 

.  

  -  

Ha nem tévedek, Áfaban nem január lesz, hanem bevallási gyakoriságtól függően februári vagy áprilisi.

B.Marcsi  -  

Én ezt másként gondolom. Ha szerződésed van az ügyféllel és folyamatos szolgáltatás, akkor a mérlegkészítés időpontjáig kiszámlázott bevételed még 2009 évi bevétel, én ezt így könyvelem

311 Vevők T - 91 Bevétel K     nettó összeg

311 Vevők T - 4679 Köv. időszakban fizetendő ÁFA K    áfa összege

Következő évben - a számla teljesítésének időpontjában - csak az Áfa-t könyvelem  4679 T - 467 K

Az ügyfelednél ez még 2009 évi költség, de ez csak a folyamatos szolgáltatásnál alkalmazom.

Természetesen ha nincs szerződés és nem folyamatos a szolgáltatás nyújtása, akkor időbeli elhatárolásként könyvelem a számla nettó összegét.

Ezt a "technikát" több könyvvizsgáló "követelte" meg a fentiekben leírt indokok miatt 

csak a keresztnevét...  -  

 inkább nyitok a szállítók alatt egy új főkönyvi számot (számlázatlan szállítók(?) ), ami a szállítómodultól eltérően csak főkönyvi analitikával bír, de az ÁFA-t inkább nem kavarnám ide.

azaz T2/5;T36 K459 és ennyi, 2010ben meg vissza az egész