Az önellenőrzés tilalma

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsana   |  

2011-től bevezetett módosítás, hogy az ellenőrzés megkezdésétől a folyamatban levő önellenőrzések sem fejezhetők be. De mikor kezdődik az ellenőrzés, ha arról nem írásban, hanem telefonon kapunk értesítést?

Mit is érint a változás?

Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.
A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló értesítés kézbesítésének – az előzetes értesítés mellőzése esetén a megbízólevél bemutatásának, átadásának – napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint: „Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik.”

A törvény alapján nem lehetett egyértelmű következtetéseket levonni a „kézbesítés” fogalmáról, de az adóhatóság tájékoztatásai szerint az előzetes értesítés kézbesítése telefonon is megtörténhet. Azaz már a telefonos értesítés napján sem nyújtható be önellenőrzés.
(Nyelvészek figyelem! A „kézbesítés” a hatóság szerint tehát nem azt jelenti, hogy az adózó kezeihez kapja a dokumentumot!)

Ez sajnos az adózó kockázatává tesz rajta kívül álló dolgokat is. Például, ha valaki benyújtotta volna előző nap, de éppen az adóhatóság informatikai rendszerében szünet volt, és így hajnalban nyújtja be, de még aznap megkapja az értesítést, már érvénytelen lesz az önellenőrzése. A jogalkotó erre az esetre igazolási lehetőséget sem biztosított a törvényben.

Az előzetes értesítés kézhez vétele az önellenőrzési tilalmat beállítja, de a hatóság számára az ellenőrzési határidő számítása még nem kezdődik meg, majd csak a megbízólevél átvételekor.


A bejegyzés címkéi

adózás rendje


Hozzászólások

Bea  -  

Az iratbetekintés nem jelent ellenőrzést, nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot, tehát ha kiutalás előtt beviszem az anyagot, akkor még lehet önellenőrizni. Az ART. 87§(1)a) típusú ellenőrzésnél van önellenőrzési tilalom. Nekem ezt mondta egy revizor.

MARY  -  

Kedves Zsuzsi!

Az önellenörzés témához : Azt már értem a cikkekből, hogy a telefonos értesítés semmit nem jelent,  ezután még lehet önellenőrizni. Az idézetek szerint az ellenőrzés /pl.ÁFA ell,/  a megbízó levél átadásával kezdődik.

De akkor mi a helyzet, ha a NAV nem telefonál, hanem levelet, /értesítést / küld az ÁFA ellenőrzés megkezdéséről. Itt már közlik a megbízó levél számát is.  De ez még nem a megbízó levél. Tehát  ha ezt az értesítést átvették, már nem lehet önellenőrizni, vagy lehet?

köszönöm a válaszod:

üdv:

Mary

József  -  

A válaszomat a Viola névnél levő első válaszban találhatod

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi!

És Kedves Mindenki!

Köszi az infót. Kb. két hónapja írtam az Adónavigátor címére, de sajna (és csodálkozom, mert nem így ismerem őket) még nem kaptam választ kérdésemre: Lesz-e, és mikor Kecskeméten Mérlegképes továbbképzés?

Aki tud róla, írjon, legyen szíves!

Köszönettel, és további jó munkát!

Beus

csak a keresztnevét...  -  

nem értelek titeket.

számomra abszolút nem volt kérdés, hogy a telefonos értesítés kézbesítésnek minősül, vagy sem: egyértelműen nem az.

ugyanis a szóbeli közlés az adózót nem kötelezi semmire.

sőt! akár azt is megcsinálhatom, hogy ha telefonon egyeztetnek időpontot, nyugodt szívvel közlöm velük: köszönöm a tájékoztatást, küldjék ki írásban, és kész.

csak a keresztnevét...  -  

http://adozona.hu/aktualis/20110722_nav.aspx#utm_source=ado_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel&utm_content=normal

Kedves Zsuzsi ! A fenti linken olvasható a NAV álláspontja,mely szeriont mégsem áll be az önellenőrzés tilalma a telefonos kiértesítéskor. 7 hónap telt el a sokat vitatott és nem egyértelmű rendelkezés bevezetése óta és egy cikk megjelenése kellett ahhoz,hogy a hivatal közzétegye az álláspontját. Persze jobban örülnék neki,ha mindez hivatalosan a honlapjukon is megjelnne. Talán e cikk hatásár kikényszeríthető lenne.

Molnár Anikó

okleveles adószakértő

 

Zoltán  -  

Célszerű lenne a törvényban lehetőséget biztosítani arra, hogy az önellenőrzés keltéről egy bejelentést lehessen küldeni. Mivel innen számítva 15 nap áll rendelkezésre a bevallás benyújtására, így a rendeltetésszerű joggyakorlás elve is jobban érvényesülhetne. Nagyobb értékű megállapításoknál így kizárható az a kockázat, hogyha nem várunk 15 napot a megalapozott benyújtáshoz, akkor adóhiány lehessen abból, amit valójában már észrevettünk.

Viola  -  

 Kedves könyvelő/sorstársak!

Az adóhivatali értesítés legtöbbször csak "adatbetekintésre" szól, és nem adóellenőrzésre, ergo ha nincs adóellenőrzés, nincs önellenőrzési tilalom sem!!

József  -  

Nem lehet már önellerőrizni , telefon értesítés esetén még igen mindaddig míg a megbízólevelet alá nem írtátok ( előző napig postára adni az önellenerörzést

József  -  

Kedves Viola!

Nem igaz akár egy átfogó ellenőrzés időpontját is egyeztethetik telefonon , de ezáltal az önellenőrzés tilalom még nem áll be. Csak a megbízólevél aláírásakor vagy ha ki kiküldik levélben ( értesítőlevél) de akkor is csak amikor a tértivevényt aláírták attól a naptól.

Kati  -  

Álláspontom szerint az önellenőrzés fenti módosítása az elektronikus bevallás bevezetésekor  indokolt lett volna. A nyilvántartásbavételtől számított 15 napos beadási határidő az elektronikus bevallás bevezetésével idejét múlta, semmi nem indokolja, hogy 15 napig "gondolkodjon" beadja vagy ne adja be az önellenőrzést az adózó.

Gyöngyinek üzenem: az adóvizsgálati jegyzőkönyvre miért nem tett észrevételt, vagy a határozat ellen a fellebezés lehetőségével miért nem élt? 

Gyöngyi  -  

A legfrissebb hivatali álláspont ellenére én konkrétan tapasztaltam, hogy az ellenőrzésről telefonon értesítettek, és bár az önellenőrzést még a megbízólevél átvétele előtt benyújtottam, a vizsgálat során azt elutasították és büntetés lett a vége.:)

Éva  -  

 Most voltam két ellenőrzésen is ÁFA, és SZJA. Sajnos az SZJA ellenőrzés azért tölrtént, mert elrontottam két embernek az SZJA bevallását és így visszaigényelhető SZJA keletkezett, amit a nagy hajtásban nem vettem észre és rosszul is lett beadva. Amikor bementem az ellenőrzésre, és mondtam, hogy tudom mi a hiba az ellenőrnő azt mondta, hogy még az előző napon is azt nézte, hogy beadtam e önellenőrzést. Mondtam neki, hogy a könyvelői továbbkézéseken nagyon felhívták a figyelmünket, hogy a telefonos értesítés után már nem szabad beadni önellenőrzést és ezért nem nyújtottam be, nehogy rosszhiszeműség álljon elő. A revizornő csak nézett és azt mondta, hogy ő ilyenről nem tud. AZ ÁFA ellenőrzésen is megkérdeztem a revizort erről az ügyről és Ő sem tud ilyen álllásfoglalásról ebben aznügyben, sőt megkérdezte az osztályvezetőt is, aki megerősítette azt,hogy  az ellenőrzés megkezdése a megbízólevél átadásának dátuma. Ugyanis az ÁFA ellenőrzés először csak iratbetekintésként tekintik, ha probléma van akkor fordul át ellenőrzésbe.

Erzsi  -  

Egy adós tájékozatón ugyanezt mondták, hogy az ellenőrzés megkezdése a megbízólevél átadásakor kezdődik.

Az önellenőrzés szerintem is egy folyamat, ahogy az Adózóna cikkben is van. Ha nem fejezhetném be, akkor semmi értelme nem lenne az önellenőrzés gyakorlatának.

Marianne  -  

Több ízben kaptam telefonon értesítést, hogy valamelyik céggel ÁFA ellenőrzésre kell mennem. Távol álljon tőlem, hogy védeni akarom az APEH/NAV-ot, de minden esetben a legudvariasaban kérdezték meg, jó lenne-e  ...... időpont. Egyszer kértem, hogy halasszuk el egy héttel, mert egyéb fontos dolgom volt, szó nélkül beleegyeztek. Ami az önellenőrzést illeti: minden esetben megkérdezték, van-e folyamatban önellenőrzés a cégnél. Egyiknél mondtam, hogy nincs, illetve kellene, de nem volt rá időm . (Ekkor kértem az egy hét haladékot)  A legkomolyabban mondom, hogy nagyon kedvesen tudomásul vette az ügyintéző. A megjelölt időpontra -az ügyfélkapun beadott önrev. után - bementem, tökéletesen tiszta, megjegyzés nélküli jegyzőkönyvet, ill. határozatot kaptunk. Lehet, hogy függ az ügyintéző hozzáállásától, de ÁFA ügyben nem volt még problémám, pedig közel 30 éve vagyok a szakmában és elég sok cégnek könyvelek.

 

Böröczky Zsuzsi  -  

Örülök a jó tapasztalatoknak, nekem is volt számos jó tapasztalatom az APEH ellenőrzéseinél. A cikk célja az volt, hogy a változásra hívja fel a figyelmet.

Miklós  -  

Kedves Kollégák!

Tapasztalatom szerint a könyvelőt hívják fel telefonon. Ha úgy gondoljuk, hogy önellenőrizni szeretnénk, akkor sajnálattal közöljük a NAV illetékesével, hogy az adott témával kapcsolatban nincs meghatalmazásunk. Keressék a képviseleti joggal rendelkező személyt .

Egyébként szerintem a telefonos értesítéssel nem valósul meg az önellenőrzés tilalma. Ezt támasztja alá a legfrissebb hivatali álláspont is.

Üdvözlettel: Miklós

 

Andi  -  

Kedves Zsuzsa!

Az Adózóna ma megkapott hírlevel is foglakozik ezzel a témával és merőben mást mond a NAV gyakorlatáról. A cikkből idézve:

„Az adóhatóságnak az ellenőrzéssel kapcsolatos telefoni értesítése nem eredményez önellenőrzési tilalmat tekintve, hogy nem valósul meg az ellenőrzésről szóló értesítés kézbesítése.”

„Ha valamely körülmény miatt ez indokolt, sor kerülhet rövid úton történő értesítésre is (telefon, távirat), azonban az adózó ily módon történő értesítése nem eredményezi az önellenőrzési tilalom beálltát figyelemmel az Art. 93. § (1) bekezdésére.”

Az idézett mondatok az adóhatóság hivatalos kiadványában, az évente megjelenő „Az adóeljárási törvény magyarázatokkal”-ban szerepelnek, 2003 óta (tehát az előzetes értesítés mai szabályozásának kialakításától kezdve) folyamatosan.

Ezek szerint - ha felveszi valaki a telefont- nem áll be az önellenőrzés tilalma.

Érdekes lenne megkérdezni kinek, mi erről a tapasztalat!

Megköszönve a hírleveleket, további jó munkát kívánok!

 

Zsuzsu  -  

Akkor miért van szükség a feltárástól számított 15 napra. Töröljék el azt is, de legjobb lenne, ha eltörölnék az önellenőrzés lehetőségét, még úgy se ment tönkre minden vállalkozás, ezzel elő tudják segíteni.

Ildikó  -  

 Köszönöm az információt.

Nóri  -  

No comment.... ezt meg lehet csinálni egy jogállamban?

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi,

Ebbe az adozona.hu is beleszaladt. Az adóhivatal önérzetesen kifejtett álláspontja mellett én is megerősítem, hogy a telefonon történt értesítés a Ket. és az LB szerint nem kellően dokumentálható, és mint ilyen értesítés jogkövetkezményeket nem indukálhat (pl. az önellenőrzési tilalom beálltát). Sajnos ennek a cikknek a megjelenésekor az MKOE lektorálási munkájára a HVG, mint kiadó már nem tartott igényt:

http://www.adozona.hu/aktualis/20110711_adoellenorzes_telefonos_ertesites.aspx

Javaslom a cikk korrigálását az alábbi adóhivatali reagálás alapján:

http://adozona.hu/aktualis/20110722_nav.aspx

Üdvözlettel

Ruszin Zsolt

Böröczkyné Zsuzsi  -  

Kedves Zsolt!

Köszönöm a hozzászólást, remélem sikerül a témát tisztázni. Ilyen körülmények között talán mindenki jobban az emlékezetébe vési az önellenőrzés szabályait. :-)