Nyugdíjas vállalkozók fix összegű egészségügyi szolgáltatási járuléka

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók 2008-tól fix összegben kötelezettek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Így ettől az évtől az egészségügyi hozzájáruláshoz hasonlóan akkor is kell fizetni, ha a tag vagy ügyvezető munkájáért ellenértéket nem kap.

Egészségügyi hozzájárulás

Eltérő szabályokat találunk az egyéni és társas vállalkozók esetében, hiszen az egyéni vállalkozókról egyértelműen szabályozza a törvény, hogy aki nyugdíjas, annak nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni.

7. § (1) Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást
g) annak az egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként, továbbá özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személyként folytat, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a kamarai tagságát szüneteltető ügyvédnek, közjegyzőnek, szabadalmi ügyvivőnek,
A társas vállalkozásnál már nem egyértelmű a törvény. Tagi jogviszony keretében azt kell vizsgálni, hogy személyesen közreműködik-e a tag, tisztségviselők esetében pedig azt, hogy díjazása eléri-e a minimálbér 30%-át.

6.§ (3) A tételes egészségügyi hozzájárulást a kifizetővel fennálló
b) tagi jogviszony (ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt), ha ennek alapján a tag a kifizető tevékenységében személyesen közreműködik,
d) választott tisztségviselői jogviszony (ideértve a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselőt is), gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének társasági jogi jogviszonya, ha a tisztségviselő e tevékenységéből származó jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra számítva annak harmincad részét,

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A tb ellátásokról szóló törvényben korábban ezt „baleseti járulékként” ismertük meg. Ezt a járulékot keresztelték át egészségügyi szolgáltatási járulékká, mely először a felvett jövedelem 16%-a volt, majd 2007 áprilisától a 9%-a.
A 2008-as változás a járulékot fix összegűvé változtatta, mely szerint már nem a jövedelemtől, hanem magától a jogviszonytól függ az adókötelezettség keletkezése.
Aki tehát kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó, havonta 4350 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles megfizetni.
Tbj. 19. § (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 4350 forint (napi összege 145 forint).

A nyugdíjas*, mint…
Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi szolgáltatási járulék

...egyéni vállalkozó

nincs 4350 Ft/hó
...egy társaság tagja... …aki a tevékenységben személyesen nem közreműködik nincs nincs
…aki a tevékenységben személyesen is közreműködik 1950 Ft/hó 4350 Ft/hó
…és egyben a Bt beltagja vagy KFT ügyvezetője (vezető tisztségviselő)**

?

?

...aki a gazdasági társaságnak nem tagja, csak vezető tisztségviselője, és díjazásban nem, vagy csak kis mértékben részesül nincs nincs
...aki a gazdasági társaságnak nem tagja, csak vezető tisztségviselője, és díjazása eléri a minimábér 30%-át 1950 Ft/hó nincs

*Ebben az esetben a törvény nem tesz különbséget az EVA szerint adózó vagy az általános szabály szerint adózó vállalkozók között.
**A folyamatosan változó GT és TBJ törvények egymás melletti értelmezése számos ponton kérdéses. Az új GT szerint személyes közreműködésnek csak a társaság valamely tevékenységi körének megvalósításában a tagsági viszony alapján való tagi részvételt lehet tekinteni; kizárólag az ügyvezetést nem. A hivatalok szóbeli tájékoztatásai e témában nem egyértelműek.


A bejegyzés címkéi

járulék