Lesz-e rehabilitációs hozzájárulás 2012-ben?

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Lehet, hogy a kérdés meglepő. De ha végignézzük a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos szabályok módosításait, egy érdekes folyamatot tapasztalunk.

Amit valószínű mindenki tud:Az 1991. évi IV. törvény (Flt.) 41/A.§-a szerint 2011-ben rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a 20 főt meghaladó cégeknek, ha a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el az átlagos állományi létszám 5%-át.

A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010-től 964 500 Ft/fő/év, melyen a költségvetési törvény 2011-re nem változtatott.

Amiről tavaly év végén kevesebbet beszéltünk:A 2010. évi CLIII. törvény alapján 2011. december 31-én hatályát veszti a 41/A.§, azaz 2012-től megszűnik a rehabilitációs hozzájárulás.

És ami a mostani „csomag”-ban van:Felmerül a kérdés, hogy ha 2012-től nincs rehabilitációs hozzájárulás, akkor a mostani adócsomag 376.§-a miért módosítja a 20 fős létszámkorlátot 25 főre.

Várhatóan az év végén „futószalagon” elfogadott törvények egyike újra „beélesíti” a rehabilitációs hozzájárulásról szóló szakaszt.
Bevallom, hogy erre még eddig nem találtam rá.

Ha valaki rátalál a hatályon kívül helyező rendelkezés hatályon kívül helyezésére, írja meg a hozzászólásokba!

Még több 2012-es változás:

webre_1.jpg

Klikk ide >>A bejegyzés címkéi

rehabilitációs járulék


Hozzászólások

SZELECZKINÉ KÓTNER KATALIN  -  

AZT SZERETNÉM MEGKÉRDEZNI 41 % ROKKANTSÁGOM ALAKULT KI 2011 ÉVBEN AMIT MEGFELLEBEZTEM A MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGON ÉS ÍGY ÁTHÚZÓDÓTT 2012 ÉVRE AMI 47 % RA EMELKEDETT.JÁR E NEKEM VALAMI JÁRADÉK MIVEL 47 % ROKKANT LETTEM. VÁLASZÁT ELŐRE IS KÖSZÖNÖM.

Kati  -  

Ez a törvény szabályozza: 2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 7. szakasz

2004. évi CXXIII. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

16/B. §

Emő  -  

Segítséget szeretnék kérni! Közoktatási intézménynek kell rehab.hozzájárulást fizetni?

Kati  -  

2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

23. § (1) A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint).
(2) A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni
a) a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,

Nyitrainé  -  

2012. évre a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésénél figyelembe lehet-e venni a megváltozott munkaképességü személynek aki az I.foku orvosi szakvélemény alapján sulyos mozgáskorlátozottnak minősül /7 pontos/, állapota végleges.
Ez alapján ellátást számára nem folyósitanak.

Köszönettel: Éva

Edit  -  

2012. 02.08-i NAV tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 2012. január 1-jétől érvényes szabályairól!!

Varga Zoltán  -  

2011. évi CXCI. törvény 25 fő

Niki  -  

hát ez érdekes

Edit  -  

Zsuzsika! Valamit találtam a Rehabilitációs hozzájárulásról, a 2011. évi CXCI. tv. 22-26.§-szerint, szeritünk továbbra is kell rehabot fizetni. (162. Magyar Közlöny)

Zsuzsa  -  


Szerintem már más is megtalálta, de a rehab. hozzájárulást hatályon kívül helyezte az FLT 41/a par. -t az 1991 évi IV: TV 59B(1) 2011. dec 31-től

Nemeskéryné  -  

Azt szeretném tudni,hogy az átlagos statisztikai létszám
számításakor a 60 óra alatti foglalkoztatottak
beszámítása hogyan történik?

Anikó  -  

Éves átlagos statisztikai állományi létszám kiszámítása

Éves átlagos statisztikai állományi létszám:
- mértékegység: fő, férfi/női bontásban
- nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba a következők:
→ a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától,
→ a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától
→ a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi (naptári hónapot jelent, így pl. azt a munkavállalót, aki február 3-tól van távol, március 3-án kell kivenni az átlagos statisztikai állományi létszámból) folyamatos betegség után,
→ a sorkatonai szolgálatot teljesítők, bevonulásuk első napjától,
→ az egyhavi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők, (pl. beteggondozás,építkezés, tanfolyam, tanulmányút)
→ a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak, egyhavi távollétet követően,
→ az állásukból felfüggesztett személyek az első naptól,
→ a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók, a munkavégzés alól történő felmentés első napjától,
→ a nem teljes munkaidőben, havi átlagban 60 munkaóránál alacsonyabb óraszámmal foglalkoztatottak.

Az átlagos létszám számítása:
a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és
ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét.

Tehát a kérdésedre a válasz az lenne, hogy a havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nem számítanak bele az átlagos állományi létszámba.

Mari  -  

Úgy tudom, és erősítsetek meg ha igazam van, hogy aki rehabilitációs ellátásban részesül 2012.01.01-től nem dolgozhat, mert elveszíti az ellátását.Akkor a rehabilitációs hozzájárulásnál sem lehet figyelembe venni őket, mivel nem vállalnak majd munkát. Akkor csak a rokkant ellátásban részesülők foglalkoztatása jelentheti a rehabos létszámot?

Ildikó  -  

Köszönöm az információt.

Böröczkyné Zsuzsi  -  

Köszönöm.
És akkor marad a kérdés: miért módosították a már nem létező Flt. 41/A§-át a november 29-én kihirdetett törvényben...
Persze ne keressünk a kákán is csomót :-)

Józsi  -  

A T/5000. számú törvényjavaslat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról.
Ennek 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzáárulás mértéke 964.500,-Ft.

szedlacsek  -  

Jól emlékeztem:

Most van a parlament előtt a T/5000 számon

http://www.parlament.hu/irom39/05000/05000.pdf

egy törvényjavaslat, melyet Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter nyújtott be a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról címszó alatt. Na ebben van továbbra is a 25 fő, meg a 964500 Ft/év/fő, vagy is ez utóbbi csak 964500 Ft és slusz volt, amit módosítóval pontosítottak azóta. De ez a törvény még sehol sincs, miközben 2012. január 1-től adózók részére kötelezettséget vezet be, így kérdéses, hogy akkor hol a mára 30 napra csökkent szabály?

Erzsi  -  

Nincs sehol visszahelyezve. Ezt egy másik tájékoztatón is mondták, mégpedig egy NAV munkatárs. Ez a kapkodás netovábbja.

szedlacsek  -  

Ha jól tudom, a T/5000 -es törvényjavaslatban van elrejtve...