Kiegészítő tevékenység 2012-ben

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Az egyik legtöbb kérdést generáló változás, hogy a korábban nyugdíjas vállalkozók 2012-ben nyugdíjasok-e. Persze jó lenne, ha ez fiatalodással is járna, ezt azonban még az adójogszabályok sem tudják elérni.


Nézzük a fogalmak láncolatát, hogy megfejthessük: ki is lehet 2012-től kiegészítő tevékenységű vállalkozó.

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Saját jogú nyugdíjas
az a természetes személy, aki
1.
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
2.
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,
3.
az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont szerinti jogállását nem érinti, ha az 1-2. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások
- az öregségi nyugdíj,
- a külön jogszabály alapján járó rehabilitációs járadék.

A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő – azaz az 1950. január 1-jét megelőzően született – személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat öregségi nyugdíjként folyósítják tovább.

Rehabilitációs járadékra az a személy jogosult, aki:
1.
50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és
 - a) kereső tevékenységet nem folytat, vagy
- b) a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá
2.
rehabilitálható, és
3.
az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte, és korábban nem utasították el a rehabilitációs járadéki kérelmét.

A témával kapcsolatban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közzétett egy részletes tájékozatót, melyben további kérdéseidre is választ kapsz.

Letölthető itt >>