Kapcsolt vállalkozások 2010-től

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Ismerős a következő helyzet?
Egy házaspár férfi tagjának van egy cége ahol többségi tulajdonos, feleségének pedig egy másik társaságban van többségi befolyása. A társaságok egymással szerződéses kapcsolatban állnak...


A bemutatott cégekben sem a férj nem rendelkezett érdekeltséggel a feleség cégében, sem a feleség nem volt tulajdonos a férj vállalkozásában, abban az esetben a két vállalkozás 2009 december 31-ig nem minősült kapcsoltnak.

2010-től mindez megváltozott, ami számos további kötelezettséget is jelent.

A tao törvény 4§ 23.pontja szerint kapcsolt vállalkozásról beszélünk, ha

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

Az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint az adózó köteles a kapcsolt vállalkozásával kötött első szerződés létrejöttét követő 15 napon belül bejelenteni kapcsolt vállalkozása azonosító adatait az APEH-nak. E rendelkezés figyelmen kívül hagyása fél millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Azaz, ha a kapcsolat már korábban is fennállt, de csak január 1-től minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, akkor január 15-ig kellett a bejelentést az adóhatóság felé megtenni.

Nagy kockázatot jelenthet még azokban az esetekben is, amikor egy családon belüli – korábban nem kapcsolt – EVA-s cég számláz egy kapcsolt vállalkozásnak, akkor a kapcsolt vállalkozásból származó bevételt az EVA alanynak, mint adóalapot növelő tételt kell nyilvántartania, azaz „kétszeresen kell megadóznia”.

 

Minden, amit a 2009. évi társasági adó bevallásról tudni kell
e-könyv

Több infó, megrendelőlap itt