Ha nincs online pénztárgéped, akkor szolgáltass adatot!

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Ha nincs online pénztárgéped, akkor most valószínűleg hátradőlve olvasgatod azokat a közleményeket, melyek a pénztárgépek beüzemelésével, visszavonásával, határidejével kapcsolatosak. És kifejezetten örülsz, hogy neked ezzel nem kell foglalkozni. De vajon meddig?

csutortok.jpg2013. elején elkezdődött a pénztárgépek cseréjével kapcsolatos komédia első felvonása. Ennek egyik fejezete volt az a 2013. április 26-án írt tájékoztató, amelyben olvashattuk, hogy ki kötelezett pénztárgéppel vagy taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettségét.

Ebben azt az egy mondatot sokan megjegyezték, hogy „a nyugtaadás, gépi nyugtaadás kötelezettsége nem terheli az adóalanyt akkor, ha nyugta helyett számla kibocsátásáról gondoskodni tudott, mert módjában állt a nem adóalany vevőtől a számla szabályszerű kiállításához szükséges vevői adatokat megkapni”.

A folytatás ismert. A régi pénztárgépeket visszaadták, de újat már nem szereztek be, mondván, hogy mindenkinek számlát adnak.

Neked van ilyen ügyfeled?


Ha igen, akkor most figyelj!
2014. január 23-án hatályba lépett a pénztárgép rendelet módosítása, mely szerint 2014. március 1-jétől ezek a cégek heti adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek.
Nem, nem írtam el. HETI!

Így szól a módosítást követően a rendelet:


„A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 166. § - a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget.
Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.”
Te hogyan fogod ezt a többletadminisztrációt megoldani az érintett ügyfeleidnél?


A bejegyzés címkéi

online pénztárgép