Fejlesztési tartalékképzés szabályai

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Közeledik a társasági adó bevallásának határideje. A 0629-es nyomtatvány kitöltésekor számos adóalap-kedvezményt vehetünk figyelembe. Ilyen például a fejlesztési tartalék.

Az 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao törvény) 7.§. (1) bekezdés f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 25 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint. Fejlesztési tartalék csak nyereséges gazdálkodás mellett képezhetõ. Amennyiben tehát egy nyereséges vállalkozás él a fejlesztési tartalékképzés lehetõségével, akkor a mérleg-fordulónapon az eredménytartalékból lekötött tartalékot kell képeznie. Ez számvitelileg csupán egy saját tõkén belüli átrendezõdés, adózás szempontjából mégis elõnyökkel jár. A Tao törvény 7. § (15) bekezdése alapján az említett fejlesztési tartalékot a lekötésének adóévét követõ négy adóévben lehet beruházásra felhasználni. Mivel a Tao kizárólag beruházáshoz engedi a fejlesztési tartalék képzését és felhasználását, ezért immateriális javak beszerzésére nem használható fel. Amikor az eszközbeszerzés megtörténik, a bekerülési értéknek megfelelõ összeggel csökkenteni kell a lekötött tartalékokat, és azt vissza kell vezetni az eredménytartalék javára. A fejlesztési tartalékból megvalósított tárgyi eszköz után a tartalék összegéig a társasági adó szerinti értékcsökkenési leírás nem számolható el.  Példa: 2005-ben az eredménytartalék terhére 1 millió Ft-os fejlesztési tartalékot képzünk. 2006-ban elvégezzük a beruházást, melynek a beszerzési ára 1,2 millió Ft. 2006.01.01-én üzembe helyezzük az eszközt. A számviteli politikánk elõírása alapján az eszköz maradványértéke 200 ezer Ft, használati ideje 10 év. A társasági adó törvény szerint 14,5%-os értékcsökkenést számolhatunk el. Az adóalap módosító tételek az alábbiak szerint alakulnak:
          2005          2006          2007   2008-2015
Növelõ SZT szerinti   100 000 100 000 100 000/év
Csökkentõ TAO szerinti 1 000 000 174 000 26 000 -

Amennyiben az adóalany a fejlesztési tartalékot a négy adóév alatt beruházásra nem használja fel, a negyedik adóévet követõ év elsõ hónapjában önellenőrzést kell benyújtani. A helyesbítés arra a bevallásra vonatkozik, melyikben az adóalap-csökkentést igénybe vettük, tehát a 4 évvel korábbira. Ezzel egyidejûleg természetesen meg kell fizetni a lekötés évében hatályos mértékû, ezen összegre jutó társasági adót késedelmi pótlékkal növelten, az önellenőrzés szabályainak megfelelõ alkalmazásával.   A fejlesztési tartalék képzésének tehát elõnye és hátránya is van. Ugyan korábban csökkenti a társasági adó alapját, mint az értékcsökkenés, abban az évben azonban korlátozza az osztalékfizetés lehetőségét.   Elõnye még, hogy a fejlesztési tartalék - mint adóalap csökkentõ tétel - figyelembe vétele mellett igényelhetõ a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye is (lásd Tao 7. § (1) bekezdés zs) pont).