Evás társaságok osztaléka utáni eho

  |   írta: közlemény   |  

Tegnap izzottak a kommunikációs csatornáink... Miért? A sajtóban megjelent azon hírre, hogy az evások osztaléka után is kell eho-t fizetni. Szerencsére ez most gyorsan megoldódott.

Az Adótanácsadók Egyesülete honlapján jelent meg az alábbi közlemény:

Tájékoztató

Az NGM-el folytatott egyeztetés alapján, sajtónyilatkozatomtól eltérően, az eva-s társaságok osztalékát 2011-ben sem terheli eho kötelezettség, annak ellenére, hogy az osztalékra vonatkozó eho szabály változik.

Zara László elnök
.


A bejegyzés címkéi

Számvitel, eva, osztalék


Hozzászólások

nanita  -  

Sziasztok!

Lentebb volt kérdés az egyéni vállalkozók 2010-s évi osztalékadó százalékával kapcsolatban. Az apeh honlapján megtalálható a közlemény, melyben 16% szerepel.http://www.apeh.hu/adoinfo/szja/visszamenoleges_szja_valtozasok.html

Üdv:

Anita

 

Julcsa  -  

Amíg a T. Házban többnyire evás képviselő urak és hölgyek ülnek, addig nem nagyon kell tartani attól, hogy megnehezítik saját dolgukat, túlságosan megkönnyítve saját zsebüket :-)

 

Boldog karácsonyt mindenkinek!

csak a keresztnevét...  -  

Zsuzsi!

Köszönöm a gyors és kedvező válaszodat.

Neked, a Zolinak és az egész családodnak békés, boldog karácsonyt és az új évhez nagyon sok erőt kívánok: Matyó Ágnes

nanita  -  

Sziasztok!

Az apeh honlapján már fennt is van közleményben, a mai napon tették fel O:)

Gábor  -  

 Kérdésem: mi változik az osztalékra vonatkozó EHO szabályozásban.

Csaba  -  

Kedves Könyvelő Társak!

 

Én még 2010.11.05-én kértem az APEH-tól állásfoglalást pontosan ugyanezen ügyben, elküldöm a tőlük kapott elektronikus állásfoglalás szövegét (csatolva a feltett kérdést is):

 

Név: Kecskés Csaba
E-mail címe: cs.kecskes@gmail.com
E-iktatószám: e-168069


Tisztelt Ügyfelünk!


Hivatalunkhoz e-mail-ben érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

A 2010. októberben benyújtott T/1376. számú törvényjavaslat az Országgyulés által 2010. november 16-án került elfogadásra az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról 2010. CXXIII. számú törvényben. A törvény 171. § és 174. § c) pontja módosította a levelében említett, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.) a 3. § (3) bekezdés c) pontját és a 3. § (5) bekezdését, melyek 2011. január 1-tol lépnek hatályba. E szerint:

(3) A magánszemély az adóévben megszerzett:
c) osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §]
után 14 százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerusített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felso határ).
(5) Mentes a százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék alapjául szolgáló azon összeg, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell fizetni, valamint az a jövedelem, amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni.

A hivatkozott jogszabályok alapján a magánszemély 14 százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett az Szja tv. 66. § és 49/c. § alapján megállapított osztalék után mindaddig, amíg a törvényben felsorolt és megfizetett, az Egészségbiztosítási Alapot megilleto járulékainak együttes összege nem éri el négyszázötvenezer forintot.

Tekintettel arra, hogy a 14 százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározásánál az osztalék tekintetében a törvény tételesen hivatkozik az osztalékot megállapító törvényhelyekre, és ott kizárólag az Szja tv. szerinti osztalékot sorolja fel, ezért az eva hatálya alá tartozó adózót a 2011. január 1-tol hatályba lépo módosított rendelkezések alapján sem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség ilyen jogcímen.

Az Eho tv. módosításának oka, hogy 2011. január 1-jétol az Szja tv-ben egyetlen adómérték szerepel, mégpedig a 8. § (1) bekezdésében, mely szerint "az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka."

A levelében hivatkozott Eho tv. 3. § (5) bekezdésében meghatározott mentesség az összevont adóalapba tartozó, illetve egyes természetbeni juttatások után felmerülo 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségre vonatkozik. Ezen juttatások után nem terheli a kifizetot, illetve a magánszemélyt egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, ha az adott jövedelem után társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség keletkezik, valamint az után a jövedelem után sem, amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni, azaz adómentes.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a módosító törvény 46. § b) pontja módosította az egyszerusített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.) 18. § (3) bekezdését, melynek alapján a (2) bekezdés szerinti összeg után a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátlan mögöttes felelosséggel muködo egyéni cég adót (az osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet. Az osztalék utáni adót kiváltó adó a (2) bekezdés szerinti összeg 16 százaléka, amelyet az adózó az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában elkülönítetten bevall, és három egyenlo részletben, az üzleti évre és az üzleti évet követo két adóévre - de legkésobb az e törvény szerinti adóalanyiságának utolsó adóévére - vonatkozó társaságiadó-bevallás, illetve evabevallás benyújtásával egyidejuleg megfizet. Az osztalék utáni adó a 25 százalék helyett 2011. január 1-tol 16 százalékos mértékre változott.
Az Eva tv.18. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minosülnek, kötelezo jogi erovel nem bírnak.

Üdvözlettel:
Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Foigazgatósága
Tájékoztatási Foosztály
______________________________

_________________________

Az Ön levele:

Név: Kecskés Csaba
Cím: (TITKOS)
E-mail címe: cs.kecskes@gmail.com
Adószám: --
Adóazonosító jele: (TITKOS)
Feladás dátuma: 2010.11.05.
Tárgy: Járulékok, hozzájárulások
E-iktatószám: e-168069


Levél szövege:


Tisztelt Adóhivatal!


Kérem szíves értelmezésüket a nemzetgazdasági miniszter által 2010. októberében benyújtott T/1376. számú törvényjavaslat következo szövegével kapcsolatban:

"153. § Az Eho. 3. § (5) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:
?(5) Mentes a százalékos mértéku egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és
járulék alapjául szolgáló azon összeg, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell
fizetni, valamint az a jövedelem, amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy
megfizetni.?"

illetve:

"156. § Hatályát veszti az Eho.
(...)
c) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a ?25 százalékos adóterhet viselo? szövegrész, (...)"

Tekintettel az elozoekben foglaltakra, illetoleg az egyszerusített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: eva törvény) hatályos és várhatóan 2011-ben is hatályban maradó 18.§ (4) bekezdésében foglaltakra, amennyiben a törvényjavaslatból idézett jogszabályi helyek változatlanul kerülnek elfogadásra, továbbá az idézett eva törvény jogszabályi hely változatlanul hatályban marad, abban az esetben 2011-tol egészségügyi hozzájárulás kötelessé válik-e az eva törvény alanya által kifizetett osztalékból származó jövedelem?

Válaszukat elore is köszönöm.

Tisztelettel:

Kecskés Csaba
{6F1AE2-B2063-916169-G25F23JL-ME4D2B-GHYMNS}

Remélem, így már mindenki tisztán lát a témában.

 

Üdvözlettel:

 

Csaba

nanita  -  

Köszönjük, hogy megosztottad velünk.

Anikó  -  

Kedves Zsuzsi!

Köszönöm tájékoztatásod!

Kellemes napot!

Anikó

 

Csilla  -  

Köszönöm a gyors segítséget.

 

Csilla

csak a keresztnevét...  -  

Zsuzsi !

Ismét nagyon szépen köszönöm az infót.

Tilda

Szilvi  -  

Hú...

Nagyon köszi, két napja ezen görcsölök és riogatom az ügyfeleket is.

 

csak a keresztnevét...  -  

Zara úr azt is nyilatkozta az interjú végén, hogy az egyéni vállalkozók a 25 %-os osztalékadó helyett 2010-re is alkalmazhatják a 16 %-os osztalékadót. Ez így van?

köszönöm

nanita  -  

Pont ez a kérdés jár napok óta még az én fejemben is.  Ha minden igaz, akkor az szja trv-ben ez a rész nem teljesen egyértelmű, míg a társaságok magánszemélyeinél igen. Azt ígérték az NGM-nél, hogy erre is adnak ki tájékoztatást. Zsuzsi erről véletlenül nem hallottál ? O:)

Márti  -  

Énis izagatottan várom mi lesz az egyéni vállalkozók osztalék SZJa-val. Megint utolsó pillanatban kell kapkodnunk ahogy elnézem...Még véletlenül sem kezdhetjük el a karácsonyra hangolódást 20-a után. Még év végéig toppon kell lennünk mi fog tözénni......

De ha egyszer eljutunk odáig , akkor mindenkinek jó pihenést és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok.

 

  -  

Számomra ez a 16 % hihetetlennek tűnik, mivel az EV. tárgy évben leadózza minden jövedelmét, vagyis "kiveszi" még ha technikailag nem is, és a következő évben nulláról indul.

Böröczkyné Zsuzsi  -  

A hír igaz, bár nem a novemberben elfogadott törvény alapján van ez így. Van egy benyújtott javaslat (pontosan nem tudom mikor fogadják el, de talán lesz belőle valami) miszerint az egyéni vállalkozók ezt a 16%-os adókulcsot már a 2010-es osztalékalapjukra is alkalmazhatják.

gabriel  -  

Errefelé is volt egy kis pánik, majd valamelyik saláta kijavítja, csak győzzük keresni. :-)

CILI  -  

KEDVES ZSUZSI!

KÖSZÖNÖM AZ INFÓT

MÁSIK HÁLLÁS KÖSZÖNET A CD-K KÜLDÉSÉÉRT, AMI NAGYON GYORS ÉS KORREKT VOL. NAGYON HÁLLÁS VAGYOK AZ ÖTLETÉRT, HOGY AZOK ÉS "RÉSZTVEHETNEK " AZ ALŐADÁSODON AKIK NEM UTAZNAK PESTRE.

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG UJ ÉVÉT KIVÁNOK

CILI

Magdi  -  

Kedves Zsuzsi! Köszönöm szépen az újabb tájékoztatást. Még szerencse, hogy így alakult, mert már nem is érné meg evásnak lenni az ehoval.

nanita  -  

Köszönjük az infot, így mostmár nem kérdés  az evásoknál az eho kérdés.  Lehet, hogy elkapkodott nyilatkozat volt Zara úr részéről, de az is igaz, hogyha a trv-ben nem szerepel az a szó, hogy "kivéve", akkor az emberben felmerül a kérdés, hogy vajon a megszokott gyakorlattal szemben véletlenül maradt ki a módosított trv-i részből vagy oka van annak, hogy nem található.  És egy ellenőrzés során ki tudja megmondani előre, hogy az ellenőr hogyan fog dönteni a kérdéses- nem egyértelmű jogszabálynál, trv-i résznél.

Mária  -  

Köszönöm Zsuzsi hogy mindenre oda figyelsz  igy 20 -a előtt nem igen van időnk a sajtókra  is figyelni Hálás köszönet az információról

csak a keresztnevét...  -  

Egy kicsit elkapkodott nyilatkozat volt  Zara Úr részéről, korrekten elég gyorsan korrigált.

Köszi Zsuzsi !