A közzétett beszámolók ellenőrzése

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Ugye, nem csak én vártam a május 31-i határidőt és könnyebbültem meg, amikor az utolsó beszámoló is elkészült? Most, hogy túl vagyunk a beszámolók közzétételén, egy fontos feladatra szeretném még felhívni a figyelmedet.

A 2008-ban bevezetett, 2009. május 1-jétől hatályos elektronikus nyilvánosságra hozatali szabályok betartását az adóhatóság 2010-től minden esetben ellenőrzi. Érdemes tehát a legfontosabb közzétételi szabályokat és a mulasztás szankcióit röviden áttekinteni.
 
A nyilvánosságra hozatal elektronikus úton teljesítendő eljárásán túl a vállalkozás köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai a beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést a vállalkozás székhelyén megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek.
 
Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat nyilvánosságra hozatala minden esetben kötelező, akkor is, ha a vállalkozó adózott eredménye nulla vagy veszteség, illetve abban az esetben is, ha a vállalkozó az adózott eredményből nem fizet osztalékot.
 
Kötelező a határozat közzététele a sajátos egyszerűsített beszámolót készítők esetében is!
 
A beszámoló megküldésére vonatkozó határidők tekintetében a céginformációs szolgálathoz történő – az informatikai szempontból szabályszerű – érkezés időpontja az irányadó. Az állami adóhatóság – a céginformációs szolgálattól kapott információk segítségével – az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját.
 
De még az apeh ellenőrzése előtt érdemes magunknak is ellenőrizni, hogy az általunk közzétett beszámolók rendben meg is érkeztek-e.
 
Ezt az irm honlapján tudjuk megtenni ezen a linken.
Adószám, cégjegyzékszám vagy név megadásával lekérhetjük a beszámolót. Ha mindent rendben találunk, nem valószínű, hogy az adóhivatal hiányosságot fog találni.
 
Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, akkor a határidő elteltét követő 30 napon belül, 15 napos határidő kitűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
 
Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság a 15 napos határidő elteltét követő napon az adózó adószámát 60 napos határozott időtartamra felfüggeszti.

A felfüggesztés elrendeléséről szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha az adózó a beszámoló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a felfüggesztés időtartama alatt sem tesz eleget, az állami adóhatóság erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti, és hivatalból kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
 
Holnap a „Fizetőképességi nyilatkozat”-ról küldök cikket és egy nyomtatványmintát.
 
Aztán lassacskán jöhet a VAKÁCIÓ! Tudod, mint az iskolában... A Te képzeletbeli tábládon hányadik betűnél tartasz?